Leven in de brouwerij in Gerkesklooster

Op zaterdag 15 september is het kloostermuseum/dorpsarchief in de Hervormde Kerk aan de Poorthoek 1A te Gerkesklooster weer geopend van 14.00 tot 17.00 uur.

De stichting Historische Kring Gerkesklooster-Stroobos wil zich dit jaar vooral richten op het fotomateriaal van het dorp. Daarnaast wil men de rest van dit jaar extra aandacht schenken aan de geschiedenis van de zuivelindustrie.

De oproep aan oud-medewerkers van de zuivelfabriek heeft inmiddels al diverse voorwerpen uit de begin periode opgeleverd. Zo de stichting deze week een oude bascule in bruikleen, die in het verleden gebruikt werd om onder meer stukken kaas af te wegen voor verkoop in het kaaswinkeltje.

Ook wordt een beroep gedaan op oud-medewerkers van de fabriek om oude foto's te laten scannen om een nog completer beeld van het kaasmaken te krijgen. Daarnaast worden melkrijders uit de naaste omgeving gevraagd om hun foto's mee te nemen.