Nieuwe woning Sprank in Buitenpost en Drachten

Buitenpost - Stichting Sprank onderzoekt in Buitenpost en Drachten of er voldoende belangstelling is om een nieuwe woning te openen voor mensen met een verstandelijke beperking. Een veilig thuis waar bewoners begeleiding krijgen die ze nodig hebben om een betekenisvol leven te leiden.

Wilt u meer weten over deze initiatieven? Sprank ontmoet u graag op dinsdag 9 oktober in Drachten of maandag 29 oktober in Buitenpost.

Drachten
In Drachten oriënteert Sprank ook samen met ouders en vertegenwoordigers van kinderen met een beperking of een nieuwe woning realiseerbaar is. In 2013 is de eerste woning van Sprank in Drachten geopend: Wenwille (’t Suderhiem 1-31). Hier wonen zestien mensen zo zelfstandig mogelijk met begeleiding waar nodig. Bent u op zoek naar een woning met begeleiding? Voor het realiseren van deze woonvorm komen we graag in contact met u. U bent van harte welkom op de bijeenkomst op dinsdagavond 9 oktober 2018 om 19.30 in Bethel (De Bolder 75) te Drachten.

Buitenpost
In Buitenpost heeft een groep ouders en vertegenwoordigers van mensen met een beperking contact opgenomen met Stichting Sprank. Samen oriënteren zij zich op een nieuwe woning voor deze jongvolwassenen in Buitenpost. De ouders en de stichting vinden elkaar in hun christelijke overtuiging. Bent u ook op zoek naar een woning met begeleiding door christenen in hart en zorg? U bent van harte welkom op de bijeenkomst op maandagavond 29 oktober 2018 om 19.30 in de Fonteinkerk (De Achtkant 48) in Buitenpost.

Meer informatie
www.stichtingsprank.nl