Uterwei (N358) bij Blauforlaet van 15 oktober - 2 november afgesloten

Augustinusga - De provincie Fryslân is medio vorige maand van start gegaan met de werkzaamheden aan de Uterwei (de N358), tussen Blauforlaet onder Augustinusga en Surhuisterveen.

Om de Uterwei veiliger te maken en de doorstroming op de weg te verbeteren, wil de provincie grondig aanpakken en verschillende maatregelen uitvoeren.

Deze maatregelen en aanpak bestaan uit:

  • De realisatie van een aantal landbouwpasseerstroken;
  • Er komt een ovonde (een ovale rotonde) bij Surhuizum, met een oversteekplaats voor fietsers;
  • De zijwegen Rysloane en de Súderheawei sluiten aan op deze ovonde;
  • Er komt een nieuwe laag asfalt op de weg en op het fietspad;
  • De weg krijgt nieuwe belijning;
  • De bermen worden steviger gemaakt;
  • Bij de rotonde in Surhuisterveen (bij de Groningerstraat) komen middengeleiders;
  • Gelijktijdig met de werkzaamheden pakt gemeente Achtkarspelen het kruispunt bij It Langfal / It Súd aan;
  • Bij de Rysloane komt een fietstunnel.

Vorige maand was de N358 bij Surhuisterveen bijna twee weken lang afgesloten voor al het verkeer. Vanaf maandag 15 oktober 7.00 uur tot vrijdag 2 november 20.00 is de N358 vanaf kruising It Oast onder Augustinusga tot over de brug Blauforlaet afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Het tankstation van Wout Weterings blijft tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Op dit moment wordt er gewerkt aan de hoofdrijbaan nabij Blauforlaet. Gemotoriseerd verkeer kan z’n route daar momenteel vervolgen via een nieuw aanlegde ontsluitingsweg van bedrijventerrein Blauforlaet. Deze loopt parallel aan de N358.

De auto’s, vrachtwagens en tractoren kruisen daarbij twee maal het fietsverkeer. Nabij de brug houden regelaars overdag de verkeersstromen in de gaten en zorgen ervoor dat de fietsers veilig kunnen passeren. Vooral veel scholieren maken gebruik van de route naar Buitenpost.