Vegelin nieuwe fractievoorzitter GemeenteBelangen Achtkarspelen

Buitenpost - De raadsfractie van GemeenteBelangen Achtkarspelen (GBA) krijgt een nieuwe voorzitter. Het fractieleiderschap GBA wordt per 18 oktober ingevuld door Sierd Vegelin uit Surhuisterveen. 

Vegelin is sinds maart 2014 lid van de GBA-fractie. Sinds 1 mei 2016 hanteerde Rinus Buising (Twijzel) de voorzittershamer. Buising blijft als raadslid aan het GBA verbonden. De wisseling vindt plaats op aangeven van Buising zelf.

Een aantal taken die Buising naast het fractievoorzitterschap vervulde (voorzitter en lid van diverse raadscommissies) blijft hij uitoefenen. Deze taken zijn mede de reden van de overdracht van het fractievoorzitterschap. ,,Als ik iets doe, doe ik het voor 100% of ik doe het niet”, aldus Buising. ,,Als je je energie over te veel taken moet verdelen is het moeilijk, zo niet onmogelijk, om je overal voor 100% in te kunnen zetten.” 

GemeenteBelangen Achtkarspelen is een coalitiepartij. GBA heeft drie raadszetels - naast Rinus Buising en Sierd Vegelin zit Frans Hoekstra (Harkema) in de raad - en heeft in de persoon van Max de Haan een wethouder in het college van b. en w.