’t Holdersnêst Harkema in actie voor slachtoffers Sulawesi

Harkema - In de afgelopen week stond het thema ‘Vriendschap’ centraal op openbare basisschool ’t Holdersnêst in Harkema.

Vanuit de Kinderboekenweek werden er verschillende activiteiten georganiseerd met als afsluiting een boekenmarkt op het plein. Hier werd geld ingezameld voor Giro555 om de slachtoffers van de ramp in Sulawesi te helpen.

De Kinderboekenweek werd op ’t Holdersnêst afgetrapt met een spel op het plein waarbij alle kinderen in tweetallen op zoek gingen naar bekende duo’s die een vriendschappelijke band hebben. Daarna werd het lied ‘Kom erbij!’ van Kinderen voor Kinderen gezongen en gedanst. Gedurende de week werd er in alle klassen gewerkt aan onder andere verhalen, gedichten, strips en posters rondom vriendschap.

Tijdens de afsluiting van deze gezellige week waren alle klassen open voor ouders en belangstellenden om het werk van de kinderen te kunnen bekijken. Ook was er een boekenmarkt, waarbij iedereen oude boeken op school kon inleveren die vervolgens verkocht werden. Een ieder mocht zelf weten hoeveel geld hij of zij voor een boek wilde geven.

Vanuit het thema vriendschap vindt ’t Holdersnêst het belangrijk anderen te helpen. De opbrengst van de boekenmarkt was dan ook bestemd voor de slachtoffers van de tsunami op Sulawesi. Gezamenlijk heeft de actie ruim driehonderd euro  opgebracht en zo draagt ’t Holdersnêst zijn steentje bij aan Giro555.