Startdagen ‘Kies voor Hart en Sport’ in Harkema

Harkema - Dit is georganiseerd door de gemeentelijke sportstimulering. Met deze startdagen, naast Harkema vindt er maandag 19 november eentje in Oenkerk plaats, wordt het jaarlijkse project ‘Kies voor Hart en Sport’ van dit schooljaar geopend.

Op de startdagen worden er verschillende leuke en uitdagende sportclinics georganiseerd voor de deelnemende groepen 5, 6, 7 en 8 van de basisscholen. Ook is er aandacht voor waterdrinken en gezonde voeding.

 Vervolgens gaan de groepen verder aan de slag met het lespakket, wat onder andere theorielessen in het klaslokaal en gymlokaal bevat. Ook krijgen de kinderen de mogelijkheid om kennis te maken met een sport naar keuze bij de verschillende sportaanbieders in de gemeente. Dit zal gaandeweg het schooljaar aan bod komen.