Ambtsgebed afgeschaft in gemeenteraad Achtkarspelen

Buitenpost - Bij de gemeenteraad van Achtkarspelen wordt voortaan geen ambtsgebed meer uitgesproken. Een kleine meerderheid van de politiek in Buitenpost schaarde zich donderdagavond achter een initiatiefvoorstel van de raadsleden Maaike Dotinga-van der Veen (FNP) en Freddy Hoekstra (VVD) om een streep door het gebed te halen.

De fracties van CDA en ChristenUnie stemden tegen het voorstel. Dat was niet genoeg om het ambtsgebed overeind te houden. De FNP, GBA, PvdA en GroenLinks steunden de afschaffing, waardoor de stemmenverhouding uiteindelijk 10-9 werd.

In de ogen van de FNP, GBA, PvdA en GroenLinks past een ambtsgebed niet bij een publiek bestuursorgaan als de gemeenteraad. Daarnaast vinden zij een ambtsgebed niet meer van deze tijd. Initiatiefnemer mevrouw Dotinga - die als christen persoonlijk grote waarde hecht aan het gebed - vertelde te hebben geworsteld om met het voorstel te komen. Zij vroeg haar het laatste anderhalf jaar steeds vaker af wat de waarde van het ambtsgebed is. Nadat fractievoorzitter Lydeke Zandbergen van het CDA het ambtsgebed als ‘een riedeltje’ had bestempeld, was het tijd voor afschaffing, zo stelde mevrouw Dotinga.

Bij monde van Eppie Hooghiemstra betreurde de ChristenUnie de teloorgang van het ambtsgebed. ,,We slaan de waarde van het gebed hoog en weten dat we er niet zonder kunnen.” Daarnaast zei Hooghiemstra in z’n maidenspeech dat z’n fractie het niet kon maken om na haar instemming over de zondagopening van winkels ook het ambtsgebed te schrappen.

De afschaffing van het ambtsgebed was in dubbel opzicht een historisch moment in Achtkarspelen. Het initiatiefvoorstel van mevrouw Dotinga en Hoekstra betrof een primeur op het Jeltingahuis in Buitenpost. Het ambtsgebed werd altijd voor en na de raadsvergadering uitgesproken. Tot de komst van Tjeerd van der Zwan in mei 2007 sprak de burgemeester het altijd uit. Daarna deden raadsleden dat.

In Friesland zijn nu nog twee gemeenteraden waar met een ambtsgebed wordt gewerkt: Dantumadiel en Ferwerderadiel. Deze laatste gemeente gaat per januari fuseren met Kollumerland en Dongeradeel tot Noardeast-Fryslân, waardoor ook hier het ambtsgebed verdwijnt.