In februari start bouw biovergister Kootstertille

Buitenpost - Ondernemer UES gaat in februari los met de bouw van de biovergister op de Westkern in Kootstertille. Dat vertelde wethouder Jouke Spoelstra donderdagavond in de gemeenteraad van Achtkarspelen.

Het terrein waar de biovergister komt, wordt in december bouwrijp gemaakt. De bouw van de vergister leidde in 2017 en begin dit jaar tot veel ophef in de gemeenteraad van Achtkarspelen. In Kootstertille was veel verzet tegen de biovergister op de Westkern 6. Deze plek is te dicht bij het dorp, vinden de inwoners die beducht zijn voor stankoverlast. Daarnaast vinden de Tilsters het een gevaarlijke locatie door de aanwezigheid van het gasmengstation.

In de gemeenteraad van Achtkarspelen kwam donderdagavond ook de verkeersveiligheid op de Westkern aan de orde. Het gaat dan met name om het eerste gedeelte, vlakbij de rotonde met de Jisteboerewei en de Hege Dyk.

Sake van der Meer van de FNP-fractie uitte z’n bezorgdheid over de veiligheid voor onder andere de jeugd die van en naar het sportpark gaat. Het toenemende vrachtverkeer brengt het nodige gevaar met zich mee, aldus Van der Meer. Hij bracht dit punt naar voren tijdens een discussie over uitbreiding van sloop- en recyclingbedrijf Van Assen op de Westkern.