CBS Remmelt Booy erkent als CultuurProfielSchool

Doezum - Het naambordje met de tekst 'Erkende CultuurProfielSchool' werd afgelopen donderdag in het bijzijn van kinderen, ouders, leerkrachten en verschillende ketenpartners onthuld bij CBS Remmelt Booy. Dit werd vol trots en in goede samenwerking gedaan door oud-leerkrachten, Dieta Stokroos en Andries Nieuwenhuis samen met een viertal ‘leerling kunstenaars’.

Vooraf presenteerden alle leerlingen zich met een dans onder leiding van Ina Manakane. Na afloop waren er optredens van leerlingen onder leiding van docenten van Stichting Muziekonderwijs Grootegast. In de groepen gingen leerlingen aan de slag met Samenhangend Cultuuronderwijs.

Samen Talentvol, zo luidt het motto van de Remmelt Booy.

De Vereniging CultuurProfielScholen-PO is een landelijke vereniging voor én door scholen die cultuuronderwijs centraal stellen. De scholen willen samen leren en onderzoeken, en zij streven naar erkenning voor hun vaak al onderscheidend presenteren op het gebied van cultuuronderwijs. Leerlingen bouwen aan hun identiteit via kunst en cultuur, vanuit de overtuiging dat kunst en cultuur een onmisbare bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen en een belangrijke voorwaarde zijn voor succesvol leren. Door veelvuldig gebruik te maken van de culturele omgeving, het dorp, het Westerkwartier, Stichting Muziekonderwijs Grootegast, Beatrix, kerk, bibliotheek enz., kan een kleine school heel groot zijn. Het onderwijs op de Remmelt Booy wordt rond thema’s aangeboden. Hierbij wordt veelvuldig verbinding gelegd met de verschillende cultuurdisciplines, ze zijn als rode draad verweven met alle vakken. Zo zorgt een professioneel en enthousiast team voor veel afwisseling in de lessen, meer beweegmomenten, kortom boeiend onderwijs.