Stralende gezichten bij Sinterklaasactie Rotaryclub Lauwersland

Regio - Rotaryclub Lauwersland regelde dit jaar dat Sint en Piet een bezoek brachten aan vier vluchteling-gezinnen in Achtkarspelen en Kollumerland.

Zestien kinderen in de leeftijd van drie tot zestien jaar, die zo goed als niets hebben, werden dankzij de royale medewerking van boekhandel Bruna in Kollum en bakkerij Gouma in Buitenpost blij gemaakt met cadeautjes.

,,Het was fantastisch. De ontvangst in de gezinnen was allerhartelijkst. De kinderen waren zo gelukkig, dat ze dadelijk met het gekregen speelgoed aan de slag gingen”, zei Sint bij terugkeer. 

In samenwerking met Vluchtelingenwerk Noord-Nederland, die de adressen levert, hoopt Rotaryclub Lauwersland ook volgend jaar weer kinderen blij te maken.