Echtpaar Van der Meer uit Twijzelerheide zestig jaar getrouwd

Twijzelerheide - Johannes van der Meer en Barbera (Zus) van der Meer-Boorsma zijn vandaag - dinsdag 11 december – zestig jaar getrouwd.

Burgemeester Gerben Gerbrandy van de gemeente Achtkarspelen bracht vanochtend een bezoek aan het echtpaar Van der Meer. Uit handen van Gerbrandy kregen de diamanten echtelieden een kopie van de originele trouwakte overhandigd.

Johannes van der Meer is op 12 september 1933 geboren. Barbera Boorsma zag het levenslicht op 11 december 1938. Beiden kwamen ter wereld in hun huidige woonplaats, Twijzelerheide.

 Het echtpaar leerde elkaar kennen omdat ze buren waren in het dorp. Na hun verkering trouwden Johannes van der Meer en Barbera Boorsma op 11 december 1958 in de gemeente Achtkarspelen. Ze kregen vijf kinderen, vier dochters en een zoon en hebben inmiddels veertien kleinkinderen en twaalf achterkleinkinderen.

Na het huwelijk hebben Johannes en Barbera van der Meer nog kort ingewoond bij hun ouders. Het echtpaar is altijd in Twijzelerheide blijven wonen. Johannes van der Meer heeft zijn werkbare leven gewerkt voor steenhouwerij De Vries in Buitenpost. Toen hij veertig jaar in dienst was werd hij koninklijk onderscheiden (Lid in de Orde van Oranje Nassau).

Verder was Van der Meer actief voor de kerk als ouderling en diaken. Barbera (Zus) van der Meer-Boorsma zorgde thuis voor de kinderen en het huishouden. Daarnaast had ze de (mantel)zorg voor haar vader en was ook actief voor de kerk.

Het echtpaar Van der Meer verkeert in redelijk goede gezondheid en woont nog zelfstandig in Twijzelerheide. Ze zorgen zelf voor hun boodschappen en koken hun eigen maaltijden. Johannes van der Meer heeft zelfs nog een stuk weiland met een paar schapen.