Aanleg Sinnegreide mag archeologische bodemarchief niet verstoren

BUITENPOST - Op het terrein waar de Sinnegreide bij Buitenpost komt, bevinden zich vindplaatsen uit de steentijd. Dit blijkt uit archeologisch onderzoek. De aanleg van de Sinnegreide loopt hierdoor geen vertraging op.

Het college van Achtkarspelen wil de archeologische vindplaatsen niet verstoren. Tegelijk willen b&w voorkomen dat de aanleg van de Sinnegreide vertraging oploopt. Er zijn daarom een aantal beperkingen opgelegd. Bij de aanleg van de Sinnegreide mag niet in de bodem gegraven worden en de zonnepanelen mogen niet in de bodem verankerd worden. De werkzaamheden mogen het bodemarchief niet verstoren. De Sinnegreide is een veld vol zonnepanelen die stroom opleveren. Die stroom wordt aan het elektriciteitsnet geleverd met een aansluiting op het regelstation van netbeheerder Liander. De stroom gaat dus niet rechtstreeks naar de woningen in Achtkarspelen, maar compenseert een deel van het elektriciteitsgebruik van de inwoners en. De Sinnegreide komt in een weiland naast bedrijventerrein ‘De Swadde’ in Buitenpost. Daar ligt een stuk land van 17 hectare, waarvan 12 hectare beschikbaar is voor de Sinnegreide. De overige 5 hectare blijft beschikbaar voor andere ontwikkelmogelijkheden. Ook in dat deel van het gebied is archeologie een aandachtspunt. De gemeente Achtkarspelen blijft eigenaar van de grond en verhuurt deze aan een marktpartij die de Sinnegreide gaat exploiteren. Deze marktpartij is zowel verantwoordelijk voor de realisatie van de zonnepanelen en bijbehorende infrastructuur, als de landschappelijke inpassing en het onderhoud hiervan. De uitvraag aan marktpartijen om mee te doen is in volle gang. Geïnteresseerde marktpartijen hebben tot 4 mei 12.00 uur om zich in te schrijven voor het project.