OR van Caparis zegt vertrouwen op in Raad van Commissarissen

DRACHTEN - De Ondernemingsraad van Caparis heeft vanmiddag het vertrouwen in de Raad van Commissarissen opgezegd. De OR vraagt de aandeelhoudende gemeenten om hun verantwoordelijkheid te nemen en maatregelen te treffen.

,,De ondernemingsraad zegt zijn vertrouwen in de Raad van Commissarissen op en verzoekt de aandeelhouders doortastend op te treden. Reden voor het opzeggen van het vertrouwen is het creëren van een angstcultuur, minachting van de OR en de procedures, het nemen van besluiten die mensen persoonlijk beschadigen en het onjuist en eenzijdig informeren van diverse gremia. De ondernemingsraad kan niet anders dan tot de conclusie komen dat de positie van de leden van de raad van bestuur niet meer houdbaar zijn'', aldus de OR vanmiddag in een verklaring. Rechter De mededeling van de OR volgt op de uitspraak van de rechter, die gisteren bepaalde dat directeur Tjerk Sinnema ten onrechte is ontslagen door de Raad van Commissarissen (RvC). De OR voelt zich door de uitspraak bevestigd in haar visie dat Sinnema volkomen onterecht is beschuldigd van vermeende onrechtmatigheden en daarmee ook onnodig is beschadigd. ,,We gaan ervan uit dat Caparis de uitspraak van de rechter zal respecteren. De OR is van mening dat bij elk bedrijf, maar zeker bij Caparis sprake moet zijn van een goed sociaal beleid. En dan zoek je altijd het overleg met de medewerkers op als er problemen zijn. En dat is nu niet gebeurt, en de maatregel wordt zelfs door de rechter afgekeurd. Het sociaal beleid doorstaat dus niet de juridische toets'', aldus OR-voorzitter Kostas Kalafatis. Volgens Kalafatis heeft de bestuurder bij de OR eerder al aangegeven dat wat hem betreft, ongeacht de uitspraak van de rechter, Sinnema niet meer welkom is binnen de muren van Caparis. De OR ziet echter geen andere mogelijkheid dan het uitvoeren van de uitspraak van de rechter. ,,Andere mogelijkheden zullen heel veel gemeenschapsgeld (dus geld van de burgers) gaan kosten en dat is voor de OR niet acceptabel. De bestuurder heeft tijdens de zitting van de rechter de mogelijkheid gehad om tot een schikking te komen en heeft daar geen gebruik van willen maken.'' Unaniem Volgens de Ondernemingsraad is er tussen OR en RvC absoluut geen sprake van overleg of samenwerking. Kalafatis noemt als voorbeeld de aanstelling van een nieuwe kandidaat voor de RvC. De OR droeg haar kandidaat unaniem voor na een gedegen sollicitatieprocedure. De man heeft een  lange en brede ervaring, zowel in bestuurlijke als toezichthoudende functies, is in 2008 cum laude afgestudeerd aan de internationale business school INSEAD (in Clinical Organisational Psychology) speciaal gericht op goed toezicht, beschikt over uitstekende referenties uitstekend en kreeg zowel nationaal als internationaal een prijs voor gerealiseerde organisatieverbeteringen. ,,Voor ons een droomkandidaat, maar de RvC wil hem niet benoemen. Voor de OR is dat onacceptabel.'' De voorzitter erkent dat de commissarissen bezwaar mogen maken tegen de voordracht en het advies van de OR over de nieuwe bestuurder naast zich neer mogen leggen. ,,Maar ook hier geldt dat de manier waarop dat gebeurt, met name het uiten van beschuldigingen zonder open te staan voor hoor- en wederhoor, onbegrijpelijk is.'' Acht gemeenten De OR heeft de problematiek al eerder aangekaart bij de aandeelhouders, de acht Friese gemeenten Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytsjerksteradiel en Weststellingwerf. De aandeelhouders verwachten echter dat de ondernemingsraad een en ander in overleg met de raad van commissarissen oplost. ,,Dat heeft natuurlijk ook onze voorkeur, maar het is helaas niet mogelijk gebleken. Wij ervaren een toezichthoudend orgaan, dat niet of nauwelijks voor goed overleg openstaat'', aldus Kalafatis. Het steekt de OR ook dat zij in een bericht van de advocaat van de raad van commissarissen moest vernemen dat 'het bedrijf zoals dat nu door Caparis gevoerd wordt zal ophouden te bestaan. Onderzocht zal worden of onderdelen van de huidige activiteiten buiten de onderneming voorgezet kunnen worden.' Kalafatis: ,,Dit is een nogal ingrijpende uitspraak, die de ondernemingsraad tussen de regels door mocht vernemen. Dat de ondernemingsraad in dit voornemen tot op heden niet uitdrukkelijk is gekend, is onbegrijpelijk. Bij eventuele voorgenomen organisatiewijzigingen dienen de regels van de medezeggenschap in acht te worden genomen. In hoeverre de aandeelhouders zich hiermee verenigen is niet bekend. De ondernemingsraad staat het belang van de medewerkers van Caparis voor ogen en gaat er vooralsnog vanuit dat Caparis, met de juiste mensen aan het roer, een goede samenwerking en een grote dosis inzet, tot een belangrijke speler op de Participatiemarkt kan en zal uitgroeien.'' Eenzijdig De raad van commissarissen is al ruim een half jaar onderbemand, slechts drie van de vijf statutair voorgeschreven commissarissen zijn aangesteld. Nu er zeer belangrijke besluiten over de toekomst genomen moeten worden is dit volgens de OR zeer ongewenst. ,,Bovendien zijn de commissarissen allen door de achterliggende gemeenten voorgedragen, wat betekent dat het toezichthoudende orgaan zeer eenzijdig gevormd is. Daarnaast is het zelfs zo dat de termijn van de voorzitter al vaker is verlengd dan aanvankelijk de bedoeling was. Op grond van de statuten zal hij in ieder geval per 1 januari 2017 moeten aftreden.''