Jeugdafdeling Harkemase Boys gecertificeerd door KNVB

Harkema -  De KNVB heeft aan vv Harkemase Boys de status van Lokale Jeugdopleiding toegekend. Binnenkort zal een delegatie van de KNVB langskomen op De Bosk om het certificaat officieel te overhandigen.

Dit betekent dat vv Harkemase Boys volgens de KNVB voldoet aan alle criteria om jeugdspelers op te leiden voor de top van het amateurvoetbal. Uiteraard zijn we trots op het feit dat we dit als jeugdopleiding in relatieve korte periode hebben weten te realiseren. Volgens Roel Zuiderveld een pittige klus "Er is, op de achtergrond, in de afgelopen periode door een klein groepje vrijwilligers ontzettend hard gewerkt om deze prachtige mijlpaal te bereiken. We zijn door de KNVB letterlijk 'binnensteboet'n keert' en als dan blijkt dat de jeugdopleiding, in dit stadium van de ontwikkeling, al de status lokale certificering krijgt toegekend, dan kun je daar alleen maar heel blij mee zijn!". De jeugdafdeling heeft sinds het najaar 2017, in samenwerking met de KNVB, het Kwaliteit & Performance Programma doorlopen. Tijdens de audit, de 1e fase van het programma, is getoetst of de jeugdopleiding van vv Harkemase Boys voldoet aan de 64 kwaliteitseisen die door de KNVB gesteld worden. Zo is onder andere gekeken naar het technisch beleid van de gehele vereniging, de structuur van de jeugdopleiding, de inzet van gediplomeerde trainers, het niveau waarop de jeugdteams actief zijn, de ontwikkeling van spelers en trainers, het medische kader, de inzet van visuele leermiddelen, beleid rond sportiviteit en respect, het aantal trainingsmomenten, de accommodatie en overige voorzieningen. Op grond van deze audit werd een aantal verbetervoorstellen gedaan waar vv Harkemase Boys vervolgens opnieuw mee aan de slag is gegaan. Hierna kwam het goede nieuws dat deze verbeteringen ruimschoots voldeden aan de criteria en dat de certificering een feit is! Hiermee schaart vv Harkemase Boys zich in een rijtje gerenommeerde clubs die op regionaal en op landelijk niveau opereren, zoals bij ons in de regio sc Heerenveen en grote amateurverenigingen als Blauw Wit '34 en ONS Sneek. De auditcommissie had veel waardering voor de grote betrokkenheid van de vrijwilligers en de transparante manier van werken die binnen de jeugdafdeling wordt gehanteerd en beschreef dat als volgt in haar eindrapportage. “Uit de audit blijkt dat Harkemase Boys sinds het seizoen 2017/'18 weer een eigen jeugdopleiding heeft. De auditcommissie waardeert dat de club in relatief korte tijd veel voor elkaar heeft gekregen en de betrokkenheid van mensen bij de jeugdopleiding en de club is groot”. Nu de organisatie in de jeugd naar dit niveau is gebracht, is het van groot belang het niveau de komende jaren te behouden en daar waar mogelijk nog te verbeteren. Het jeugdbeleidsplan "Wissichheid, Wille, Wurkje en Winne" is de leidraad en er is een ambitie uitgesproken voor de periode 2017-2020. Daar wordt door een groot aantal enthousiaste mensen op dit moment hard aan gewerkt. Het opleidingsprogramma voor de trainers en de aanwas van jeugdleden zal op den duur ook de sportieve prestatie nog meer ten goede komen.