UWV: volop werk in de Friese horeca

regio - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland neemt in april verder af. Vooral uit uitzendbureaus, bouw, landbouw en horeca doen minder mensen een beroep op de WW.

Nu het hoogseizoen nadert, kampt de horeca met personeelstekorten. Vacatures voor koks en bedienend personeel zijn moeilijk vervulbaar.

Eind april telde Friesland 13.252 WW-uitkeringen. Dat is 4,0% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in april af met 708 uitkeringen (-5,1%). Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 25,2% (4.464) minder WW-uitkeringen. In de bijlage een uitsplitsing van de WW naar gemeenten en sectoren.

Kansen in de horeca

In de aanloop naar de zomer piekt de werkgelegenheid in de horeca. Ook op langere termijn is het aantal banen in de horeca sterk gestegen. UWV verwacht dat deze banengroei de komende jaren doorzet. Landelijk telt de horeca in 2019 naar verwachting 442 duizend banen. Dat zijn er 10.000 meer dan nu. In Friesland is de werkgelegenheid in de horeca sterk seizoensgebonden. Vandaar dat de vraag naar personeel in Friesland vooral nu toeneemt. De belangrijkste beroepsgroepen in de horeca zijn koks, kelners en barpersoneel en keukenhulpen.

Meer vacatures

Het aantal vacatures voor koks en kelners is het afgelopen jaar sterk toegenomen in Friesland. Ontstonden er in 2016 nog 1.000 vacatures voor deze beroepsgroepen, in 2017 nam dit toe tot 1.300 vacatures (+23%). Gemiddeld over alle beroepen was de toename 15%. De meeste vacatures in 2016 en 2017 waren voor kelners & barpersoneel. Volgens onderzoeksbureau ABF staan vooral vacatures voor kok en medewerker fastfood langer dan drie maanden open en zijn dus vaker moeilijk vervulbaar.