Op zondag boodschappen doen in Achtkarspelen

buitenpost - Het college van Achtkarspelen wil de Winkeltijdenverordening aanpassen waardoor de winkels op zondag van 13.00 uur tot 18.00 uur open kunnen.

,,We willen de ondernemers de ruimte geven zelf een keuze te maken of zij zondags wel of niet hun winkel openen”, aldus wethouder Harjan Bruining. Door de winkels pas vanaf 13.00 uur hun deuren te laten openen wil het college deels nog recht doen aan de zondagsrust. De zondagsopening is niet van toepassing op Nieuwjaarsdag, eerste Paasdag, eerste Pinksterdag en eerste Kerstdag.

Met het besluit van het college wordt de winkelopenstelling op zondag in Achtkarspelen gelijkgetrokken met buurgemeenten en wordt invulling gegeven aan het coalitieakkoord 2018 – 2022 ‘Mei-inoar Trochpakke’. Donderdag 19 juli is het aan de raad om te besluiten over het collegevoorstel.