Forse daling WW in Friesland

REGIO - Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei 2018 fors af. Door het seizoen is er meer werk in uitzendbedrijven, landbouw, bouw en horeca.

Ook ten opzichte van vorig jaar ligt het aantal WW-uitkeringen ruim een kwart lager.

Forse daling WW-uitkeringen in mei
Eind mei telde Friesland 12.326 WW-uitkeringen. Dat is 3,7% van de beroepsbevolking. Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in mei af met 926 uitkeringen (-7,0%). Dit heeft te maken met het seizoen, waardoor de WW daalt vanuit de uitzendsector, landbouw, bouw en horeca. Ten opzichte van een jaar geleden verstrekte UWV in Friesland 25,7% (4.263) minder WW-uitkeringen.

In mei afname WW in heel Nederland
In Nederland kwam het aantal WW-uitkeringen eind mei uit op 300.940. Dat is 3,3% van de beroepsbevolking. Vorige maand waren dat er 314.271. In de afgelopen maand nam het aantal WW-uitkeringen landelijk af met 4,2% (-13.331). Alle provincies laten in mei een daling van het WW-bestand zien. De sterkste daling ten opzichte van vorige maand hebben Drenthe (-8,2%) en Friesland (-7,0%).

Regionale verschillen
In alle drie de noordelijke provincies nam de WW in mei fors af. Ook de sterke afname van ruim een kwart WW-uitkeringen ten opzichte van vorig jaar deed zich overal in Noord-Nederland voor.

UWV verstrekte eind mei in de provincie Groningen 10.614 WW-uitkeringen; 6,4% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind mei 26,4% lager dan vorig jaar.
Het aantal WW-uitkeringen in Drenthe nam in mei af met 8,2% naar 9.822. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Drenthe sprake van een daling van 25,9%.