Bumblebee Rapsodie in de hortus van Fryslân druk bezocht

buitenpost Bij De Kruidhof, de hortus van Fryslân, is donderdagavond de Bumblebee Rhapsody uitgevoerd.

Zo’n 400 bezoekers kwamen naar het unieke concert gecomponeerd uit verzamelde geluiden en gegevens van hommelkasten van scholen in Fryslân en Ostfriesland. De geluiden en gegevens werden door de Australische geluidskunstenaars Nigel Helyer en Jon Drummond omgezet tot een bijensymfonie. Tijdens het concert was er een live verbinding met de botanische tuinen van Oldenburg en Emden waar het concert op hetzelfde moment door lokale brassbands werd uitgevoerd. Het is de eerste keer dat bijengeluiden en -data die worden verzameld voor de wetenschap op deze manier zijn omgezet naar muziek.

Vanaf exact 20.12 uur voerden de brassbands tegelijkertijd het eerste deel van het bijenconcert op. Brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen speelde met verve dit bijzondere stuk. Tijdens het daaropvolgende intermezzo droegen drie dichters in iedere tuin een bijengedicht voor in de eigen taal. Meindert Talma droeg het speciaal voor deze avond geschreven gedicht ‘Earlik as de bijen’ voor zowel in het Frysk als in het Nederlands. Leerlingen van RSG Simon Vestdijk uit Harlingen vertelden over het hommelonderzoek dat zij op hun school doen en wat hun visie is op de toekomst van de bijen in Fryslân. Daarna werd het slotstuk uitgevoerd gevolgd door een minuut stilte als moment van bewustwording van de stilte die valt als de bijen zouden verdwijnen. Leerlingen van de Academie voor Popcultuur sloten de avond af met een muziekstuk versterkt door indringende beelden van bedreigde bijen.

In de tuinen van Buitenpost, Oldenburg en Emden staat de komende jaren nog een Oratorio. De Oratorio is een sculptuur, opgebouwd uit leem, wilgentenen en oude wijnflessen waarin bezoekers zich kunnen laten onderdompelen door de ‘muziek’ van de hommels in de hommelkasten die rondom de Oratorio staan.

Achtergrond

Het uitsterven van de bijen bedreigt onze biodiversiteit, voedselvoorziening en economie; ze zorgen voor bestuiving van gewassen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan, echter zeer gering in onze regio. Silence of the Bees is een project van LF-2018 en focust op de ontwikkeling van bewustwording en stimulatie van processen voor het belang van bijen binnen de voedselproductie. Silence of the Bees vraagt aandacht voor de bij en beweegt mensen om deze insecten te zien als belangrijke partner in de samenleving. Wetenschap, natuur en kunst worden daarbij zoveel mogelijk met elkaar verbonden