Lauwerskwartier krijgt tweede aansluiting

surhuisterveen Het bedrijventerrein Lauwerskwartier in Surhuisterveen krijgt een tweede aansluiting op de N358, ten zuiden van Surhuisterveen.

Dit besluit hebben de provincie Fryslân en gemeente Achtkarspelen genomen. De totale kosten bedragen 1,5 miljoen euro. Beide partijen dragen de helft bij.

De provincie Fryslân is van plan De Skieding (de N358) aan te pakken. Aan De Skieding, ten zuiden van Surhuisterveen, ligt het bedrijventerrein Lauwerskwartier. Het bedrijventerrein breidt de komende jaren flink uit. Op dit moment is de enige manier om het terrein op- en af te rijden via de Groningerstraat. Voor de veiligheid en bereikbaarheid van het terrein wil de gemeente Achtkarspelen - gesteund door H&I, ONOF en de ondernemers van het Lauwerskwartier - graag een tweede aansluiting, bij voorkeur op de N358. Met deze wens klopten zij aan bij de provincie Fryslân.

Het bedrijventerrein sluit straks aan op de nieuw aan te leggen ovonde (bij de Heidelaan). In de eerder gepresenteerde plannen kregen enkele bewoners van De Skieding een pad voor hun deur, dat alleen bedoeld was voor aanwonenden. Dit pad verandert nu in een parallelweg. De aanleg van de parallelweg gaat naar verwachting ten koste van twee woningen. Hoe de parallelweg er precies uit komt te zien bespreekt de provincie Fryslân de komende periode samen met de bewoners.

Om een aantal maatregelen uit te kunnen voeren, moet de provincie grond en woningen aankopen. Ook het bestemmingsplan moet worden aangepast. Omdat de werkzaamheden voor De Skieding plaatsvinden in vier gemeenten, wordt dit gedaan met behulp van Provinciaal Inpassingsplannen (PIP’s). De maatregelen die in de PIP’s staan, waaronder de tweede aansluiting van het Lauwerskwartier, voert de provincie Fryslân niet eerder uit dan in 2020. Voor de andere maatregelen, zoals het verbreden en onderhoud aan de weg, is aanpassing van het bestemmingsplan niet nodig. Met deze maatregelen kan de provincie Fryslân in 2019 al van start.

Provinciale Staten en de gemeenteraad van Achtkarspelen nemen halverwege november het definitieve besluit over de tweede aansluiting van het Lauwerskwartier. Kijk voor meer informatie over de aanpak van De Skieding op www.fryslan.frl/skieding