Geslaagde Doe-middag op het Lauwers College

buitenpost - Ruim 200 basisschoolleerlingen waren vanmiddag aanwezig bij de Doe-middag van het Lauwers College in Buitenpost.

Na ontvangst werden zij in groepen verdeeld en gingen ze een middag ‘proefdraaien’ op het Lauwers College. Er werden drie korte vaklessen gevolgd van 25 minuten met daartussen een pauze waarin muziek werd verzorgd door oudere jaars leerlingen.

Aan de blije gezichten van druk vertellende leerlingen, over wat zij hadden gedaan kan worden geconcludeerd dat het een geslaagde middag is geweest.

Op 22 en 27 november zijn nog twee voorlichtingsavonden voor meer informatie over het onderwijs op het Lauwers College, gevolgd door de open dag op 16 januari.