Doe dag en open avond op het Nordwin College

Buitenpost - Woensdag 28 november werden op het Nordwin College in Buitenpost weer de Doe Dag en de Open Avond gehouden. Overdag stond de school open voor diegenen die zich van tevoren hebben aangemeld. ‘s Avonds was iedereen van harte welkom..

Enkele honderden basisschoolleerlingen deden mee aan de Doe Dag en aan de Open Avond de belangstelling was weer overweldigend. Overdag tijdens de Doe Dag volgen de deelnemers minilessen en krijgen zo een goede indruk van wat Nordwin College te bieden heeft. Bij de minilessen kwamen zowel de theorievakken als de praktijkvakken aan bod.

Veel leerlingen gaan naar het Nordwin College, omdat ze praktijkvakken belangrijk vinden. Al in de onderbouw wordt hier dan ook flink aandacht aan besteed. Tijdens de uren Praktische Sector Oriëntatie in klas 1 en 2 krijgen de leerlingen onder andere les in: Bloem & Design, Groen, Plant & Productie, Dier & Welzijn en Voeding & Gezondheid. Tijdens de technieklessen wordt ook gebruik gemaakt van Lego. Nordwin College heeft daarvoor speciaal een Lego studio gerealiseerd.

Bij de theorievakken heeft men in de onderbouw gekozen voor een aanpak die enigszins afwijkt van de manier van werken op andere VMBO-scholen. Er wordt bij deze vakken gewerkt in groepen van ongeveer veertig leerlingen in een stamlokaal.

In klas drie en vier spelen vooral in de basisberoepsgerichte en kaderberoepsgerichte leerweg de praktijkvakken een grotere rol. Leerlingen in de gemengde en theoretische leerweg richten zich voornamelijk op de theorievakken.

De leerlingen kunnen na het VMBO-groen nog alle kanten op en een aantal kiest een sector die soms niet typisch ‘groengericht’ is. Elk jaar besluit ook een aantal leerlingen om de studie te vervolgen aan het MBO 1 en 2 van de school. Op deze opleiding worden de niveaus 1 en 2 van de groene opleidingen aangeboden.