Plannen voor mooier centrum Buitenpost: bezoeker moet langer blijven. Inwoners mogen meedenken.

Het centrum van Buitenpost moet aantrekkelijker worden gemaakt voor bezoekers. Werkgroep centrumplan Buitenpost heeft de ideeën uitgewerkt in een schets waarin delen van het centrum autovrij worden gemaakt, er meer plek is voor groen en terrassen met een aantrekkelijker Nijensteinplein en de leegstand deels wordt opgevuld met woningen.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl