Drink water campagne: 'Als je begint met ranja, vinden kinderen later water minder lekker'

Ouders in Achtkarspelen zijn over het algemeen zeer positief over de ‘Drink water campagne’ op het consultatiebureau. Willemijn Meijer is daar als JOGG-adviseur blij mee. „Als je er maar jong genoeg mee begint, wordt water drinken normaal”.

 

Ouders ontvangen op het consultatiebureau tijdens het 9 maanden-consult een Difrax oefenbeker en informatie over het belang van water drinken. Met 2 jaar krijgen kinderen het (voorlees)boekje Drink water met Sem. Ouders zijn gevraagd naar hun ervaringen en ook medewerkers op het consultatiebureau en de logopedist. Aan de watercampagne voor 0-4 jarigen werken jeugdverpleegkundigen, een logopedist, een gezondheidsbevorderaar van de GGD en de JOGG-regisseur nauw samen.

JOGG-regisseur Willemijn Meijer is positief. „Het idee komt voort uit de gedachte, jong geleerd, oud gedaan. De kinderen zijn net van de melk af, of sommige krijgen nog melk. Als je dan meteen gezonde gewoonten aanleert... Als je er maar jong genoeg mee begint, wordt het normaal. Ouders zijn vaak met eerste kind bewust bezig, ook om het kind iets anders te geven. Begin je met ranja, dan zijn ze de zoetigheid gewend die ze niet nodig hebben. Daarom is het zo goed te beginnen voordat je iets anders doet.”

 

Normaal

In 2018 is de campagne gestart als initiatief vanuit JOGG Achtkarspelen/Tytjerksteradiel. Dit najaar is de campagne geëvalueerd. Water drinken stimuleert een gezonde drinkhouding, ‘maakt water drinken normaal’ en het voorkomt problemen op het gebied van taal, spraak of gebit. Ruim een kwart, 27%, van de kinderen drinkt daadwerkelijk meer/vaker water na het gesprek met de verpleegkundige.

Bij de evaluatie is gevraagd of ouders andere dingen geven dan water. „Daar werd wisselend op gereageerd, thee of melk komt ook wel voor, of bij wat oudere kinderen suikervrije ranja of appelsap of yoki drink. Dat is eigenlijk niet goed, vooral niet voor heel jonge kinderen”, legt Meijer uit.

Scholen

De aandacht voor water drinken gaat wat JOGG betreft absoluut door. „We zijn ook met andere leeftijdsgroepen bezig. Op de peuteropvang en we willen een doorgaande lijn creëren richting basisonderwijs. Op voortgezet onderwijs zijn al initiatieven, zo is er een watertappunt op de scholen hier. Zo proberen we voor elke leeftijd dit op een positieve manier onder de aandacht te brengen.”

Bij de evaluatie gaf 32 procent van de ouders aan soms ook andere dranken te geven, zoals optimel of diksap. „Dat laatste vooral bij deze groep, maar af en toe ook iets anders. Het zou mooi zijn als alle kinderen water drinken. Dat andere is niet per definitie slecht, maar suiker is niet nodig. En zoetstoffen, daar ben ik ook niet zo’n fan van”, bekent de JOGG-regisseur.

Leefstijl

Waar de naam JOGG eerder stond voor ‘Jongeren op gezond gewicht’, is die nu omgevormd naar ‘Gezonde jeugd, gezonde toekomst’. Meijer is actief in Achtkarspelen en Tytjerksteradiel. „We proberen zoveel mogelijk lokaal de omgeving van kinderen te beïnvloeden. Er is ook een landelijke organisatie, die actief is bij grote partijen als supermarkten en producenten. Ik zie dat er een trend is ingezet, de laatste jaren zijn mensen meer bezig met een bewuste leefstijl.”

Stimuleren van water drinken heeft volgens Meijer ongetwijfeld ook effect op overgewicht en obsitas. „We waren er eerder meer op gericht om jongeren op gezond gewicht te krijgen, nu is de focus breder. We proberen veel te veranderen in de omgeving van het kind. Want ook als je eenmaal overgewicht hebt, is daar moeilijk van af te komen.”

Liefst 91% van de ouders pleitte in de evaluatie voor doorgaan met de drinkwatercampagne op het consultatiebureau. Geen enkele ouder adviseert om ermee te stoppen. Er zijn enkele aanbevelingen, zoals: de beker iets vroeger uitdelen, al met 7 of 8 maanden. En dat het belangrijk is om aandacht te houden voor waterdrinken in de periode na het consultatiebureau, dus als kinderen naar de basisschool gaan. Voor meer informatie: JOGG-regisseur Willemijn Meijer via telefoon 088-2299198 of e-mail w.meijer@ggdfryslan.nl