Overwaarde op je huis: kan ik dit verzilveren?

Aangeboden door: ikbenfrits.nl

Mogelijk zie je een verhuizing niet direct zitten, maar wil je wel een andere indeling van je woning. Een verbouwing is in zo’n geval een logische keuze. Om de verbouwing te kunnen bekostigen, kan het verzilveren van de overwaarde op je woning een goede optie zijn. Je verzilvert de overwaarde bijvoorbeeld door je hypotheek te verhogen.

Belangrijk is hierbij wel, dat je voldoende inkomen genereert. Er zijn meer mogelijkheden, waarover je in dit artikel meer leest. Laat je adviseren over je hypotheek door Ikbenfrits, wanneer je al op korte termijn overwaarde wilt verzilveren. 

Steeds meer woningen met overwaarde

De afgelopen jaren is het aantal woningen waarvan de waarde hoger ligt dan het bedrag waarvoor deze in het verleden gekocht werd fors toe. Verwachtingen van verschillende Nederlandse banken duiden op een verdere toename van de woningprijzen in het komende jaar. Het maakt het aantrekkelijk om een deel van de overwaarde te verzilveren voor bijvoorbeeld een renovatie van de keuken of badkamer. In het bijzonder, omdat verhuizen vaak geen optie is in de huidige oververhitte woningmarkt.

Risico’s van overwaarde verzilveren 

Helemaal vrij van risico’s is het verzilveren van de overwaarde op je woning niet. Een van de opties is een verzilverhypotheek, welke afgesloten kan worden als je met pensioen bent. Er wordt vaak echter met een hoge rente gerekend bij dit type hypotheek. Het maakt deze hypotheek zeer onaantrekkelijk. De hoge rente valt te verklaren door het feit dat de bank een groter risico loopt. Banken compenseren dat risico door een hogere rente in rekening te brengen bij de kredietnemer. Ook zijn verzilverhypotheken vaak lastig te doorgronden. Dit maakt dat het voor een kredietnemer ingewikkeld kan zijn om te bepalen wat de gevolgen van het afsluiten hiervan zijn voor de toekomst. Het maakt het cruciaal om je goed te laten adviseren door een betrouwbare en ervaren hypotheekadviseur. Deze kijkt samen met je of het verzilveren van overwaarde een slimme keuze is. 

Lening via een gemeente voor een verbouwing 

Los van het verzilveren van de overwaarde op een woning, is het mogelijk om een lening aan te vragen via de gemeente. Nederlandse gemeenten bieden leningen aan, die gebruikt kunnen worden voor het verduurzamen van een woning. Denk aan het laten plaatsen van isolatieglas, het verbeteren van de isolatie in de spouwmuur van de woning, enzovoorts. Een dergelijke lening kan niet gebruikt worden voor een renovatie van de badkamer. Een alternatief zou een persoonlijke lening kunnen zijn. In zo'n geval is de overwaarde verzilveren vaak voordeliger, daar de rente op persoonlijke leningen relatief hoog is.