Ontdek de meest gebruikte financierings mogelijkheden

Aangeboden door: anycoindirect.eu

Een onderneming kan zijn activiteiten via verschillende wegen financieren. Bijvoorbeeld met eigen geld, zodat er geen externe partijen betrokken worden bij het beleid. Een andere optie is vreemd vermogen aantrekken door factoring of leasing.

Het is de moeite waard om verder te kijken bij financieringsmogelijkheden, zodat je zowel de balans als de financiële positie van de onderneming kan versterken. Ben je benieuwd wat er allemaal mogelijk is? Lees dan verder!

Rekening courantkrediet

Betalingen van debiteuren komen doorgaans later dan betalingen die gedaan moeten worden aan crediteuren, waardoor voor de tussenliggende periode vaak financiering nodig is. Een rekening-courantkrediet is dan een logische keuze. Het rekening-courantkrediet is dagelijks opzegbaar, door de rekeninghouder én de bank, die ook limiet, zekerheden of rentepercentage mag wijzigen

Factoring

Factoring is een financiering die direct gekoppeld is aan activa. De financiering vindt plaats op basis van de debiteurenportefeuille, eventueel gecombineerd met voorraad- en inkoopfinanciering. Een factormaatschappij is gespecialiseerd in debiteurenbeheer en kan risico’s beter beheersen.

Leasing

Leasing komt binnen de industrie relatief vaak voor, gezien de hoge solvabiliteit en het grote aandeel vaste activa. Door sale-en-lease-back groeien de liquide middelen. De solvabiliteit kan verbeteren of verslechteren, afhankelijk van de mate waarin het geld voor kortlopende verplichtingen wordt gebruikt, én of de betrokken activa op de balans blijven. Er is een onderscheid tussen financial en operational leasing. Belangrijkste verschil: bij financial lease wordt de lease eigenaar van het object, dat ook op de balans moet worden gezet. Bij operational lease blijft de lessor (doorgaans de leasemaatschappij) eigenaar en hoeft het object niet altijd op de balans.

Krediet met aflossingsschema

Dit is een veel gebruikte financieringsvorm, waarbij het krediet volgens een vast schema wordt afgelost. Het is duidelijk, relatief eenvoudig en vaak voor een (middel)lange termijn. Het kan een uitkomst zijn voor bedrijven met een (aanvullende) kredietbehoefte, omdat een regulier krediet soms te beperkt is.

Meer informatie

Wil je meer weten over financieringsmogelijkheden of crypto? Ga dan naar de website van https://anycoindirect.eu/nl en ontdek wat bij jou past. Heb je vragen? Neem dan contact op met de klantenservice en laat je adviseren.