Geen biovergister in Kootstertille

Er komt geen biovergister in Kootstertille. De voormalige bouwlocatie van de biovergister aan de Westkern 6 in Kootstertille is gekocht door het moederbedrijf van Stertil BV die andere plannen heeft.

Als één van de grootste ondernemingen in de gemeente Achtkarspelen is Stertil al jarenlang gevestigd aan de Westkern. Het bedrijf produceert daar hefbruggen en dockproducten breidt momenteel flink uit. Door de grondaankoop ontstaat de mogelijkheid tot verdere toekomstige uitbreiding van Stertil, aldus directeur Ulbe Bijlsma.

De gemeente is blij dat met deze aankoop zicht is gekomen op de verdere ontwikkeling van de bedrijvigheid en werkgelegenheid op de Westkern. ‘Eindelijk kan het dossier biovergister gesloten worden’, laat wethouder Jouke Spoelstra weten. Veel omwonenden waren ook niet gelukkig met de voornemens.

Voorwaarde

In de afgelopen jaren is er diverse keren een moment van start bouw van de biovergister aangekondigd door de ondernemer, maar nooit werd er daadwerkelijk begonnen. In 2018 werd de grond aan Groengas Westkern Beheer BV. verkocht met als één van de voorwaarden dat het project uiterlijk in mei 2020 gerealiseerd moest zijn. Dat is zelfs na verlenging niet gelukt.

Al in 2010 is een vergunning verleend voor een biovergister op de Westkern. Vanaf 2013 was de gemeente in gesprek met Universal Energy Solutions (UES). UES heeft in oktober 2017 aangegeven het perceel Westkern 6 in Kootstertille definitief te kopen voor de bouw van een biovergister die groen gas produceert. Later is de grond volledig in eigendom gekomen van Groengas Westkern Beheer BV.