Consul Tjeerd Leistra Oorlogsgravenstichting: herinnering aan oorlogsslachtoffers levend houden

Het is zijn taak als consul voor de Oorlogsgravenstichting in de gemeente Achtkarspelen om de veertien oorlogsgraven binnen de gemeentelijke grenzen jaarlijks in de gaten te houden. “We zijn op de achtergrond aanwezig en gaan alleen over tot actie als dat nodig is”, legt de nieuwe consul Tjeerd Leistra uit. “Het is van belang dat de verhalen rondom de oorlogsslachtoffers worden bewaard voor het nageslacht.”

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl