Bijdrage accommodatie tennisvereniging Buitenpost

BUITENPOST Het gemeentebestuur van Achtkarspelen heeft onlangs besloten af te wijken van de beleidsregel sport. Tennisvereniging (TV) Buitenpost krijgt voor eerst een bijdrage van € 16.997 voor renovatie van de tennisaccommodatie.

De toekenning van de bijdrage is onder de voorwaarde dat TV Buitenpost de komende 40 jaar geen nieuwe aanvraag kan doen voor een bijdrage aan de renovatie van hun kleedaccommodatie. Ook moet TV Buitenpost de kosten die in de komende 40 jaar nodig zijn om de kleedaccommodatie up to date en veilig te houden zelf financieren.

Tenslotte moet TV Buitenpost - na ontvangst van de BOSA-uitkering - 50% daarvan over naar de gemeente.