Wethouder Jonker: ’We vragen echt iets van het dorp’

BUITENPOST Wethouder Margreet Jonker van de gemeente Achtkarspelen is niet verrast door de kritiek van de Federatie van Dorpshuizen in haar gemeente. Die ageert tegen bezuinigingen op welzijnswerk.

„Ik snap heel goed wat de federatie bedoelt. We voeren als gemeente toch een bezuiniging uit, zoals in de begroting voor 2021 staat, wat we wel gaan doen, en wat niet. Het sociaal cultureel werk, daar gaan we afscheid van nemen. Dat kunnen we niet meer betalen. Er is veel reuring geweest, we hebben veel gesprekken gevoerd. En als het hele budget weg gaat, hebben dorpshuizen een gat in exploitatie. Dat willen we niet”, laat wethouder Jonker desgevraagd weten.

„Vanuit de coalitie is een motie ingediend, om dat effect te dempen. We hebben als college in de gemeenteraad ook gezegd, dat willen we overnemen. Maar wat die acitiviteiten betreft, we vragen echt iets van het dorp, om iets te gaan doen. Dingen als pompoen snijden en de wandelvierdaagse, daar hebben we het dan over.”

Dorpstoer

Het gemeentebestur is op dit moment bezig versterken van sociale zaken. „We houden een dorpstoer, om heel goed te kijken wat is er echt nodig in het dorp. Wat is de rol van de gemeente. Dat kan in het dorp iets met jeugd zijn, zodat je daar meer jeugdwerk moet hebben, of iets op het gebied van ouderen en eenzaamheid. Op basis daaarvan beleid vaststellen. Daar is vijf ton voor gereserveerd, voor 2023. Inzetten daar waar het echt nodig is”, stelt de wethouder.

Ze kan zich voorstellen dat vrijwilligers zich in de steek gelaten voelen. „We vragen meer van vrijwilligers, ik snap dat het best lastig is. Nu hebben ze fors budget, meer dan in omringende gemeenten. Maar je moet meer vragen aan de mienskip. Je moet vragen om mee te doen.”