Federatie Dorpshuizen: ‘Vrijwilligerswerk Achtkarspelen wordt om zeep geholpen’

BUITENPOST Voor de gehele gemeente Achtkarspelen wordt de subsidie voor Sociaal Cultureel Werk stop gezet per 1 januari 2022. De Federatie dorpshuizen en jeugdhonken i.o. luidt de noodklok.

„Er is geen dorpshuis en jeugdhonk gelijk, hiervoor is onlangs een overzicht gemaakt hoe ieder dorp er financieel voor staat. We hebben één gemene deler: door het stopzetten van de subsidies SCW komen dorpshuizen en jeugdhonken in de gevarenzone. Dorpshuizen en jeugdhonken zijn opgericht en ontlenen hun bestaansrecht aan de sociaal en culturele activiteiten: jeugdwerk, volwassenwerk en ouderenwerk”, aldus woordvoerder John Orie van de federatie in oprichting.

„Op 26 maart kregen we een formeel schriftelijk besluit van het college dat de subsidie SCW wordt stopgezet per 2022. Op 13 april 2021 komt het bericht van de wethouder dat er gezamenlijk wordt gekeken naar de subsidie mogelijkheden voor 2022/2023. De gemeente zou de huisvestingskosten compenseren. Hiervoor zou tijdens de raadsvergadering van 22 april een motie worden ingediend. Dit heeft de wethouder in een gesprek met de Federatie i.o. (een samenwerking van dorpshuizen en jeugdhonken in Achtkarspelen) aangekondigd. Er kon opgelucht adem worden gehaald: er blijft ruimte voor het sociaal cultureel werk en het gevaar van de Dorpshuizen en jeugdhonken leek afgewend. Het indienen van bezwaar tegen het besluit van de gemeente zou dan ook niet nodig zijn.”

Brief

In de raadsvergadering van 22 april is de motie inderdaad aangenomen. „Echter op 10 mei 2021 ontvingen de besturen van de dorpshuizen en jeugdhonken een brief van de gemeente”, aldus de woordvoerder. En daarin gaat het mis. In de brief wordt gesteld dat de subsidie van de activiteiten van het sociaal werk stopt per 1 januari 2022, de financiering van dergelijke activiteiten voortaan bij de dorpen zelf ligt, eventuele schadelijke effecten van de bezuinigingen worden verzacht, dat het college bij de kadernota in juli met een financieel voorstel komt om voor twee jaar te garanderen dat elk dorp “een plek van ontmoeting” houdt. Daarna wil de gemeente in gesprek over hoe de exploitatie van uw ontmoetingsplek kan worden verbeterd.

Terug bij af

‘Nu zijn we weer terug bij af. Door het stopzetten van de SCW subsidie vervalt het bestaansrecht van dorpshuizen en jeugdhonken. Het uitvoeren van sociaal cultureel werk wordt onderuit gehaald. Het vele vrijwilligerswerk vóór en dóór jong en oud wordt hiermee om zeep geholpen. Verschillende dorpshuizen en jeugdhonken hebben inmiddels bezwaar ingediend tegen dit besluit’, laat Orie weten.

„Er waren berichten als zouden de dorpshuizen zijn gered, maar dat klopt niet. Het is een doekje voor het bloeden, er zijn totaal geen concrete toezeggingen. We zijn zwaar teleurgesteld”, aldus Orie. In de federatie zijn inmiddels zo’n acht dorpshuizen verenigd. „Hoe het nu verder gaat, we weten het niet. Als je moet bezuinigen, trek dan niet meteen alle subsidies is, maar verleng ze voor twee jaar. In die periode kun je kijken hoe je kunt reorganiseren. Niet eerste de oude auto wegdoen en dan pas een nieuwe kopen. We hopen dat de raad zich dit ook gaat aantrekken.” De gemeente is inmiddels gevraagd om een reactie.