Generatiehuis zoekt oudere cursisten

Generatiehuis zoekt oudere cursisten

Gerkesklooster Kun je door iets nieuws te leren je denkvermogen en stemming verbeteren en dus bijdragen aan gezonder oud worden? Het Generatiehuis in Gerkesklooster /Stroobos is in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) op zoek naar ouderen tussen de 65 en 85 jaar die mee willen werken aan het project CogFlex. De cursisten kunnen drie maanden gratis leren gitaar spelen, Engels leren of een lezingenreeks volgen, waarna Jelle Brouwer en Floor van den Berg van de RUG de effecten op het denkvermogen en de stemming in beeld gaan brengen.

“We zoeken mensen in heel Noord-Nederland. We hopen dat er mensen in Gerkesklooster en Stroobos belangstelling hebben voor onze cursussen. CogFlex is een afkorting voor cognitieve flexibiliteit. We onderzoeken het effect van iets nieuws leren op bepaalde denk- en gedragspatronen. Deelnemers moeten in het dagelijkse leven vooral Nederlands spreken en in het bezit zijn van een laptop of tablet met internetverbinding. We werken samen met de Leidse Onderwijsinstellingen (LOI) en zij zorgen voor het benodigde lesmateriaal”, leggen Floor en Jelle uit. Ze zijn bezig met hun promotieonderzoek aan de universiteit in Groningen. Bij het onderzoek zijn verschillende onderzoeksvelden - waaronder psychologie – betrokken.

Gitaren

“We hebben een kamertje vol met gitaren”, vertellen ze lachend. Ze zijn twee weken geleden begonnen met de eerste cursus en zijn bij alle vijftien deelnemers langs gereden. “We hebben al een paar gitaren langs gebracht. Iedereen die zich opgeeft wordt willekeurig ingedeeld voor gitaarles, Engelse les of de lezingen. Je kunt als deelnemer geen voorkeur opgeven. Dit hebben we bewust gedaan, omdat anders motivatie een rol kan gaan spelen op het effect van de cursus. We willen bij ouderen onderzoeken wat voor effect het heeft als je iets nieuws leert. Na drie maanden kijken we of er verschillen zijn opgetreden in het denkvermogen en de stemming.”

Volgend voorjaar begint er een nieuwe cursus en Jelle en Floor hopen tegen die tijd weer een nieuwe groep met belangstellenden - onder andere uit Gerkesklooster en Stroobos – klaar te hebben staan. “Iedereen mag zich opgegeven, maar je moet wel tussen 65 en 85 jaar zijn. Je kunt daarvoor een mail sturen naar cogflex@rug.nl In september van dit jaar willen we met een speciale groep beginnen en daarvoor zoeken we mensen met een vorm van geheugenverlies en/of mensen die last hebben van stemmingsklachten. Voor deze laatste groep bieden we alleen Engels aan en we willen bij deze specifieke groep ook zien wat het effect is op het denkvermogen en de stemming.”

Meting

De senioren die willen deelnemen aan de cursussen krijgen eerst een voormeting, zodat Floor en Jelle de beginsituatie van de cursist weten. “We videobellen eerst voor een praatje, we nemen een vragenlijst door en doen een aantal computertaken. En aan het eind doen we een nameting zodat we kunnen zien wat er is veranderd nadat de persoon gitaar heeft leren spelen, Engels (beter) heeft geleerd of de lezingen heeft gevolgd. We vragen de deelnemers om vijf dagen per week 45 minuten te oefenen. Bij de lezingen werkt het iets anders natuurlijk. De cursisten kunnen de lezingen volgen en praten vervolgens na met een docent.”

Jelle en Floor hopen dat er deelnemers uit Gerkesklooster en Stroobos zich gaan opgeven. “Het is heel leuk om mee te doen. Je krijgt gratis een cursus aangeboden, je maakt ook nieuwe vrienden. Het sociale aspect is dus ook belangrijk en je werkt met interessante docenten samen. Je leert iets en je helpt ook de wetenschap. Als bonus krijgt iedereen ook 100 euro als ze de cursus helemaal afmaken.”