Motie FNP Achtkarspelen over borstonderzoek

BUITENPOST De FNP-fractie in Achtkarspelen dient een motie in, om het gemeentebestuur te vragen om de termijn van borstonderzoek niet te verlengen.

De fractie vraagt B en W om ‘der by de demisjonêr- en takomstige Steatssekretarissen op oan te trunen dat de maatregel om it boarstûndersyk tydlik fan 2 nei 3 jier te ferlingjen ynlutsen wurdt en dat der krekt alles oan dien wurde moat om de twajierrige termyn sa konsekwint mooglik ta te passen’.

Ook pleit Maaike Dotinga van der Veen namens haar fractie om de leeftijdsgrens voor borstonderzoek te verlagen van 50 naar 35 jaar en om de motie kenbaar te maken aan de Tweede Kamer. Ze waarschuwt, ook als ‘ervaringsdeskundige’, dat de maatregel extra risico’s met zich meebrengt. „Eén op de 7 froulju yn Nederlân krijt boarstkanker. It befolkingsûndersyk bedoeld is om boarstkanker sa betiid mooglik te ûntdekken sadat de kâns op in suksesfolle behanneling gâns tanimt.”