Bekijks in Goede Herderkerk Grootegast

REGIO Na een intensieve renovatieperiode was onlangs de Goede Herderkerk geopend voor bezichtiging. De kerk is ontworpen door de bekende architect E. Reitsma. Bij de renovatie is geprobeerd zo mogelijk zijn gedachtengoed in ere te houden.

Het hele proces heeft maanden tijd gekost. De kerkzaal kon niet voor diensten gebruikt worden. Eerst werd nog gebruik gemaakt van de zaal ‘De Schaapskooi. Maar door de coronaregels is overgegaan op online-diensten. Nu wordt de gerenoveerde kerkzaal weer voor diensten met kleine groepen gebruikt. De ingeschakelde bedrijven hebben prachtig werk geleverd, maar zeker ook de vrijwilligers. Veel gemeenteleden hebben met kennis en kunde de handen uit de mouw gestoken. ‘

Zo is de kerkzaal voorzien van een groot podium, vernieuwd plafond met blauwe ster, opnieuw gelakte banken, stoelen, een nieuwe vleugel, enz. En ook de andere zalen zijn grondig onder handen genomen. Tijdens de open middag werd regelmatig op het orgel of de pas aangeschafte vleugel gespeeld.