Wensen van 100-jarig Plaatselijk Belang Kootstertille

Wensen van 100-jarig Plaatselijk Belang Kootstertille

Kootstertille Vorig jaar bestond het Plaatselijk Belang Kootstertille 100 jaar. Het eeuwfeest zou met verschillende festiviteiten gevierd worden, waaronder een feestavond met revue in december. “We hadden de hele planning al klaar, maar helaas kon het allemaal niet doorgaan. De gezellige avond in het dorpshuis niet, maar we hadden ook een fietstocht gepland en veel andere leuke activiteiten”, legt voorzitter Sake van der Meer van Plaatselijk Belang Kootstertille uit.

Het in 1920 opgerichte Plaatselijk Belang van Kootstertille heeft nog wel wat wensen op het lijstje staan voor het dorp. Meer woningen, een goede tweede ontsluitingsweg en verfraaiing van het dorp met meer groen staan hoog op de agenda. Verder spelen er nog andere zaken, zoals de plannen rondom energie coörperatie Skûlenboarch, waar de dorpen Kootstertille, Drogeham, Jistrum en Eastermar naast een zonnepark ook recreatie- en wandelmogelijkheden zien. Maar ook maakt het Plaatselijk Belang zich zorgen om de gaswinning door Vermilion met alle gevolgen voor de bodemdaling. “We zijn nog maar net bijgekomen van de biovergister, die er hopelijk niet komt, en nu hebben we dit weer. Zo blijf je altijd bezig”, aldus Van der Meer.

De gaswinning is een bron van zorgen voor Plaatselijk Belang. “Ze willen hier de komende dertig jaar 11 miljard kubieke meter gas uit de grond halen. Ze boren al in de gemeente Tytsjersteradiel en dit heeft gevolgen ook in de gemeente Achtkarspelen. De bodem is al met dertig centimeter gedaald en je ziet ook scheuren in de huizen ontstaan. Ze willen net zoveel gas uit de bodem halen als in Groningen en daar zien we nu al de resultaten van”.

Actief

Het bestuur van Plaatselijk Belang is heel actief en heeft de laatste jaren zich ingezet tegen de komst van de biovergister op 150 meter afstand van Kootstertille. “Het is onvoorstelbaar dat ze die plannen hadden zo vlak bij het dorp met alle stankoverlast die een biovergister met zich mee brengt.” Maar er zijn nog meer belangrijke zaken bereikt zoals het overnemen van de jachthaven in eigen beheer en het opzetten van een jeugdhonk in MFA ‘Tillehûs’. “De gemeentelijke jachthaven dreigde te verdwijnen en we zijn er als plaatselijk belang ingestapt. Ook het jeugdhonk hebben we nu mooi aan de draai. Maar het wordt wel steeds moeilijker met de bezuinigingen van de gemeente om alles in stand te houden met minder geld en vrijwilligers. Het is steeds moeilijker om vrijwilligers te vinden.”

Een tweede ontsluitingsweg is ook erg nodig, omdat al het verkeer – ook richting het industrieterrein – nu dwars door het dorp rijdt. “Nu kunnen we met calamiteiten geen kant op omdat er maar één in- en uitgang is uit het dorp. We willen graag een tweede ontsluitingsweg die richting de Koaten loopt zodat het meeste verkeer niet door maar om het dorp rijdt. De Alde Dyk moet al weer worden opgeknapt. Dit is al de tweede keer in korte tijd. Wij pleiten voor een tweede ontsluitingsweg zodat we het verkeer uit het dorp halen. ”.

Verder mist Kootstertille woningen en met name seniorenwoningen, aldus Van der Meer. “Er is een tekort aan huizen en om doorstroming te krijgen zijn er vooral huizen nodig voor senioren zodat ze kunnen blijven wonen in hun eigen dorp. En er komen dan ook weer huizen vrij voor jongeren,”. Ook moet er meer groen komen in het dorp, vindt Plaatselijk Belang Kootstertille. “Eigenlijk is dit een taak van de gemeente, maar je ziet de laatste jaren steeds vaker dat er verantwoordelijkheden worden overgedragen aan het dorp zelf. Er komt veel bij ons op het bordje, maar ondertussen gaan de subsidies naar beneden. Het is moeilijk om zo alles in stand te houden. Maar met de beperkte middelen proberen we het in het dorp toch zo leefbaar mogelijk te maken. En dat lukt aardig, vooral ook omdat we een paar bevlogen mensen in het bestuur hebben”, besluit Van der Meer.