Spreekbuis: Afval, probleem én verantwoordelijkheid van ons allemaal

Het meeste afval van particuliere burgers wordt wekelijks opgehaald door de Omrin middels de verschillende containers die je bij toerbeurt bij de weg kunt zetten. Hiervoor betalen we afvalstoffenheffing. Alles wat er niet in past kun je achter in je auto of op een karretje gooien en kosteloos inleveren bij de milieustraat. Sinds 1 maart moet er betaald worden voor bouw- en sloopafval.

Dit lijkt eenvoudig en prettig geregeld.

Toch maken we ons zorgen om deze regeling en kun je je afvragen of dit wel het gewenste effect gaat hebben. Wat doen mensen die hun tuin of garage opruimen met bijvoorbeeld een paar kapotte tegels? Worden die netjes afgerekend bij de milieustraat? Of kiest men voor één van de klaarstaande containers naast het huis of een afgelegen plekje in de natuur?

Dat is natuurlijk het laatste wat we willen, je kunt je afvragen of de gemeente zich met deze regeling niet flink in de vingers snijdt!

Mocht men gedumpt afval tegenkomen onderweg, dan kan dit gemeld worden via de site van de gemeente bij ‘iets melden’. Hier kan aangegeven worden wáár afval ligt, er kan een foto bij geplaatst worden en contactgegevens achtergelaten worden. De ervaring leert dat hier dan vlot op gereageerd wordt door een medewerker van de gemeente. Het gedumpte afval wordt opgehaald en alsnog naar de daarvoor bestemde plek gebracht.

Een omslachtige manier van afval opruimen lijkt dit wel. Natuurlijk moeten we het vertrouwen hebben dat het dumpen van afval geen gewoonte gaat worden.

We zien juist nu in het voorjaar, als er flink gesnoeid is en alles weer uitbot , allerlei zwerfaval liggen. Afgelopen weken is dit op veel plekken in de gemeente door vrijwilligers opgeruimd. Afval hoort niet in de natuur, daar is iedereen het snel over eens. Voordat het voorjaar volledig aanbreekt is het mooi dat eerst alles opgeruimd wordt. Superfijn natuurlijk, dat hier jaarlijks vrijwilligers voor te vinden zijn!

Deze Coronatijd wordt veelvuldig gebruikt om onnodige, oude spullen op te ruimen, af te voeren of opnieuw te gebruiken.

Steeds meer mensen geven oude spullen een nieuwe kans. Het rouleren van meubels, speelgoed en kleding zou ervoor kunnen zorgen dat er minder afval is. Er zijn in onze gemeente verschillende tweede hands winkels (‘tweede kans’ klinkt mooier) waar men spullen kan brengen of voor een klein prijsje kan aanschaffen. Het hergebruiken wordt steeds meer een goede gewoonte van iedereen.

Afval is en blijft de verantwoordelijkheid van ons allemaal!

Marleen Miedema, GroenLinks Achtkarspelen