Gemeenten zoekt oudste doortrapper

BUITENPOST/BURGUM In het kader van het project ‘Doortrappen’ zijn High Five sportstimulering en gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel op zoek naar de oudste Doortrapper van Tytsjerksteradiel. Doortrappers zijn ouderen (70 jaar en ouder) die regelmatig fietsen. Doel van het project is om senioren te stimuleren zo lang en veilig mogelijk te blijven fietsen.

Iedere oudere die fietst, of dit nu op een elektrische fiets, een driewieler of een racefiets is, mag zich een Doortrapper noemen. (Mede) door fietsen blijven ouderen langer gezond, sociaal en zelfredzaam. Ouderen fietsen graag, en willen graag blijven fietsen, maar ze zijn ook kwetsbaar in het verkeer. “Mei dit projekt wolle wy it fytsen foar de âlderein feiliger meitsje. Trochtrapers kinne dêr by helpe, omdat hja de plakken kenne dy’t hja as ûnfeilich ûnderfine”, aldus wethouder Verkeer Tytsy Willemsma van Tytjerksteradiel.

Routes

Vorig jaar zijn er in Fryslân 25 Doortraproutes uitgezet, waaronder een route vanuit Buitenpost. Dit zijn veilige fietsroutes van 20 tot 25 km. “Met deze routes willen we ouderen stimuleren om in beweging te blijven. Bovendien is het prachtig fietsen in onze gemeente”, zegt wethouder Sport Jouke Spoelstra van Achtkarspelen.

Wie Doortrapper is of er eentje kent, kan contact opnemen met de gemeente Achtkarspelen resp. Tytsjerksteradiel. De oudste Doortrapper wordt in mei in het zonnetje gezet. Het project Doortrappen is een initiatief van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.