FROSK benoemt nieuwe programmaleider

REGIO De FROSK (Fryske Opliedings Skoalle) heeft per 1 mei 2021 Geke Schuurman benoemd als programmaleider. Geke volgt Carina de Leeuw op die per 1 mei een nieuwe uitdaging aangaat bij de Hanzehogeschool in Groningen.

FROSK heeft in 2020 na een intensief en succesvol accreditatietraject onder leiding van Carina de Leeuw de status van opleidingsschool verkregen. Parallel hieraan zijn voorbereidingen getroffen om FROSK uit te gaan breiden met nagenoeg alle VO-scholen in Friesland.

Geke Schuurman zal als programmaleider leiding geven aan de regiegroep van de FROSK en legt daarbij verantwoording af aan de stuurgroep. De komende fase van ontwikkeling van FROSK zal worden gekenmerkt door enerzijds het borgen en verbeteren van de opleidingstrajecten en anderzijds de gefaseerde uitbreiding met alle scholen voor VO in Friesland en daarmee ook de doorontwikkeling van FROSK als instituut.