Rabobank werkt aan Coöperatief Convenant

REGIO Rabobank slaat samen met leden, klanten, medewerkers en verschillende stakeholders de handen ineen in de ontwikkeling van een Coöperatief Convenant voor Nederland.

Met dit convenant werkt de bank aan een toekomstplan voor Nederland en het versterken van de verschillende regio’s, zeker in en na de tijd van de coronacrisis. Het Coöperatief Convenant voor Nederland is een programma van de lokale banken van Rabobank in Nederland. De bank presenteert het convenant in de lente van 2021 aan het nieuwe kabinet.

De coronacrisis leidt in alle lagen van de bevolking tot problemen. Als coöperatieve bank gelooft Rabobank sterk in de kracht van het samen doen. Met haar leden én netwerkstructuur in de Nederlandse samenleving en economie, is Rabobank dé partij om een leidende rol te nemen in het realiseren van een visie hierop. Via leden, klanten, medewerkers en beleidsbepalers uit het hele land haalt de bank input op uit de 14 regio’s van Rabobank. Daarbij is er aandacht voor de grote transformaties waar ons land voor staat: die van landbouw en voedselproductie, wonen, de energietransitie, financiële zelfstandigheid en sociale inclusie.

Regiodialoog

Dit is hét moment om een impuls te geven aan de ambitie van de bank om haar leden te laten meedenken over de richting van de bank. Onlangs hield de bank een online dialoog met bijna 500 leden, klanten, medewerkers en stakeholders uit Friesland. Centraal in deze regiodialoog stond de gezamenlijke ambitie om de regio verder te versterken en om groei te realiseren. Maar ook om inzichtelijk te maken welke belangrijke opgaves, initiatieven en kerncoalities er al zijn en waarop we kunnen versnellen. De opbrengst van deze dialoog dient als input voor het eerdergenoemde convenant, maar ook voor een regionaal actieplan.

Wat veel genoemd werd in de dialoog, was de verbinding tussen uitdagend onderwijs en werkgelegenheid. Deelnemers vinden het belangrijk om de jongeren voor Friesland te behouden en hen hier voldoende kansen te bieden. Dit in combinatie met voldoende betaalbare woningen en een prettige leefomgeving.

De uitkomsten uit de 14 regiodialogen worden, samen met economisch onderzoek van RaboResearch, gebundeld tot het Coöperatief Convenant voor Nederland. Een robuust plan dat in de lente van 2021 wordt aangeboden aan het nieuwe kabinet. Lees meer over het Coöperatief Convenant voor Nederland op Rabobank.nl