Polderdijk Ryptsjerkster feart verhoogd en vaart wordt verbreed

De polderdijk langs de Ryptsjerkster feart wordt door Wetterskip Fryslân opgehoogd en de vaart wordt verbreed, zodat er een natuurvriendelijke oever aangelegd kan worden.

Verder lezen?

Ga naar het artikel op LC.nl

Verder lezen
  • Meer lokaal nieuws op LC.nl