Henk Nijboer naar Buitenpost en Burgum

BUITENPOST/BURGUM Henk Nijboer komt zaterdag 27 februari naar Buitenpost en Burgum. Hij is kandidaat (nummer 3) voor de Partij van de Arbeid bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer op 17 maart.

Als lid van de Tweede Kamer is Nijboer woordvoerder voor onder andere wonen en financiën. Twee belangrijke dossiers, zeker voor onze gemeentes.

Het ministerie heeft een nieuw voorstel gemaakt voor de financiering van de gemeentes. Dat valt voor gemeenten in het noorden slecht uit. “Dit voorstel pakt desastreus uit voor Groningen, Friesland en Drenthe. Zwembaden en bibliotheken moeten sluiten, de leefbaarheid gaat achteruit en de zorg verschraalt. Elke partij die het Noorden een warm hart toedraagt, moet dit voorstel direct van tafel vegen!”, stelt Nijboer.

Woningen

In Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen zijn te weinig woningen voor de mensen die daar willen wonen. Vooral voor senioren zijn onvoldoende geschikte woningen en hiervoor zijn amper mogelijkheden.

“Er moeten meer betaalbare woningen komen. De woningvoorraad moet ook klaar zijn voor de toekomst. Corporaties en andere eigenaren worden gestimuleerd om snel woningen te verduurzamen. Dat is niet alleen goed voor de planeet. Een duurzame woning biedt wooncomfort en een lagere maandelijkse rekening. Dat gunnen we iedereen!”, aldus de sociaaldemocraat.

Nijboer gaat in gesprek met initiatiefnemers uit beide gemeenten en zal op verschillende locaties een kijkje nemen.