Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel: duidelijkheid in ketenbeleid

BUITENPOST/BURGUM De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel willen het huidige ketenbeleid actualiseren en samenbrengen tot één ketenbeleid. „De gemeenten richten zich de komende vier jaar op het opbouwen van een goede relatie met de huiskamerketen”, aldus burgemeester Jeroen Gebben van Tytsjerksteradiel.

„Ook zetten we in op bewustwording over middelengebruik door jongeren in de huiskamerketen, dat gebeurt vanuit het preventie- en handhavingsplan en gezondheidsbeleid”. De buurt- en (semi-) commerciële keten worden actief teruggedrongen, eigenaren worden verplicht deze af te bouwen naar huiskamerketen. In het uitvoeringsplan ‘Ketenbeleid Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen’ wordt het beleid uitgewerkt in concrete stappen.

„Huiskamerketen, kleinschalige keten tot 10 personen waar drank wordt verstrekt, kunnen in goed overleg blijven bestaan”, zegt burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen. „Eigenaren van deze keten moeten zich daarbij wel bewust zijn van hun verantwoordelijkheid op het gebied van middelengebruik, (brand)veiligheid en mogelijk overlast”. Belangrijkste punt in het nieuwe ketenbeleid is het omvormen van buurt- en (semi) commerciële keten, waar betaald wordt voor consumpties, tot huiskamerketen.

Input jeugd

De jeugd heeft actief input geleverd voor het nieuwe ketenbeleid via de jongerenwerker. Het conceptbeleid is in Achtkarspelen besproken met de jongerenraad. Verder zijn bij het opstellen van het beleid ook verschillende externe maatschappelijke partijen actief betrokken. Koninklijke Horeca Nederland, GGD, Politie en KeARN zijn enthousiast over het beleid.

Sinds 2008 en 2009 hebben de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen ieder een eigen ketenbeleid. Mede door veranderingen in wet- en regelgeving stelt het college voor het huidige ketenbeleid te actualiseren. Het is belangrijk dat het ketenbeleid aansluit op het integraal gezondheidsbeleid waarin verantwoord omgaan met middelen en een gezonde levensstijl centraal staat. Het betreft integraal beleid dat vanuit verschillende invalshoeken (gezondheid, jeugd, openbare orde en veiligheid, ruimtelijk ordening, bouw en milieu, brandveiligheid, drank en horeca) is opgesteld.

De gemeenteraden moeten het ketenbeleid vaststellen, de raden gaan in gesprek over de uitgangspunten en doelstellingen. In Tytsjerksteradiel staat het ketenbeleid donderdag 18 februari opiniërend op de agenda, een week eerder wordt het besproken tijdens ‘Iepen Podium’. Donderdag 25 maart nemen beide gemeenten een besluit.