Coronasteun voor cultuur en sport in Achtkarspelen

BUITENPOST Culturele en sociaal maatschappelijke organisaties en sportverenigingen in Achtkarspelen die schade hebben geleden door de maatregelen rond het coronavirus, kunnen subsidie bij de gemeente aanvragen. Het gaat om schade die is ontstaan in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020.

„Door de coronacrisis konden veel activiteiten afgelopen jaar niet door gaan en missen de culturele organisaties veel inkomsten, terwijl hun lasten wel doorlopen”, zegt wethouder Max de Haan. „Cultuur is ontzettend belangrijk voor de mienskip en daarom ondersteunen wij onze lokale cultuur zodat ze tekorten kunnen compenseren”.

Dorps-en buurthuizen

Achtkarspelen heeft van het Rijk middelen ontvangen ter compensatie van gemaakte kosten of gederfde inkomsten door corona. Naast de tegemoetkoming voor culturele organisaties is er ook geld beschikbaar voor sociaal maatschappelijke organisaties, zoals de dorps-en buurthuizen. „Geen inkomsten uit horeca en zaalverhuur maar wel andere doorlopende kosten is een grote strop voor de dorps-en buurthuizen, aldus wethouder Margreet Jonker. „”Voor alle dorps-en buurthuizen die niet in eigendom van de gemeente is een bedrag van €2.144,- per dorps-buurthuis beschikbaar. Dit bedrag hebben zij inmiddels op hun rekening ontvangen.”

Sportverenigingen

Sportverenigingen kunnen als compensatie voor geleden schade in 2020 ook subsidie aanvragen. Voor sportverenigingen tot 100 leden kan maximaal 500 euro worden aangevraagd, vanaf 100 leden is dit maximaal 1.000 euro. Er geldt een subsidieplafond; wordt de regeling overvraagd, dan wordt het beschikbare budget naar evenredigheid verdeeld.

Voor schade die is ontstaan in de periode van 15 maart tot en met 31 december 2020 kan tot en met 15 maart 2021 subsidie worden aangevraagd. Meer informatie over de subsidieregeling en de aanvraagformulieren zijn te vinden op www.achtkarspelen.nl/subsidies. Hier staan ook voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie.