Levensloopbestendige woningen op schoollocatie in Augustinusga

AUGUSTINUSGA De grond waarop de voormalige OBS Maskelyn stond wordt door de gemeente te koop aangeboden. De vrijgekomen schoollocatie aan de Boskamp/W.B. van der Kooiwei in Augustinusga is leeg komen te staan na de clustering van het onderwijs in Augustinusga.

“De voormalige basisschool is gesloopt en het terrein is bouwrijp gemaakt. Met input van het dorp zijn we gekomen tot een nieuw plan voor de invulling van de locatie”, aldus wethouder Jouke Spoelstra. Inmiddels heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen het bestemmingplan vastgesteld en gaan de bouwkavels met de nieuwe randvoorwaarden in de verkoop.

Levensloopbestendig

Het bestemmingsplan voorziet in de realisatie van twee levensloopbestendige woningen van het type “patio” en een groen parkje dat ook als tijdelijke waterberging kan dienen. De aanleg van het parkje en de openbare infrastructuur wordt de gemeente Achtkarspelen uitgevoerd.

De verkoop vindt plaats middels inschrijving. Op de website www.achtkarspelen.nl/maskelyn staat meer informatie over de verkoopprocedure, bouwmogelijkheden en locatie.