Kassen Keurloane perfect voor huizenbouw

Kassen Keurloane perfect voor huizenbouw

Buitenpost De Initiatiefgroep Wonen Buitenpost blijft druk uitoefenen op de gemeente Achtkarspelen en de provincie Fryslân om toch goedkeuring te krijgen voor woningbouw op de plek van het kassencomplex aan de Keurloane in Buitenpost. “Er gaat opnieuw een brief naar de gemeente”, aldus voorzitter Auke Attema van de initiatiefgroep.

De noodzaak van huizenbouw is heel groot, benadrukt Attema nog eens. De twee hectare grond van het voormalige kassencomplex van de NAK (Nederlandse Algemene Keuringsdienst) zou perfect geschikt zijn om zo’n twintig woningen op te bouwen. Op het moment ligt het terrein er compleet vervallen bij. “Deze locatie sluit heel mooi aan op het dorp. Het is een prachtige plek om te wonen. We willen alle middelen en connecties inzetten om op deze plek te bouwen.”

Recreatiewoningen

De initiatiefgroep stuurt opnieuw een brief naar de gemeente omdat de tijd dringt. Niet alleen omdat de vraag naar huizen groot is in Buitenpost, maar ook omdat de huidige eigenaar van het kassencomplex - Klavier uit Twijzel – bezig is met plannen voor de bouw van recreatiewoningen. “Op de locatie mogen wel recreatiewoningen worden gebouwd. Klavier is al bezig met het opschonen van het terrein. Een paar weken geleden was alles hier nog overwoekerd. Ze mogen hier namelijk wel recreatiewoningen bouwen. Het is moeilijk te begrijpen, maar volgens de regels mag dat wel. We zijn ook in gesprek met Klavier en deze wil nog wel even wachten, maar ook weer niet te lang. De druk op gemeente en provincie moet dus worden opgevoerd.”

Bureaucratie

Met name de bureaucratische regels van de provincie Fryslân staan de bouw van woningen op het terrein van de Keurloane in de weg, vindt Attema. Zo wordt het gebied als buitenstedelijk bestempeld en daar mogen geen woningen gebouwd worden, aldus de provincie. De intiatiefgroep hoopt via de gemeentelijke en provinciale politiek de bureaucratische belemmeringen aan de kant te krijgen. “We willen bewustwording dat de woningnood hoog is in ons dorp en het punt moet hoog op de politieke agenda komen te staan”. Ondertussen heeft de gemeenteraad Achtkarspelen al een motie aangenomen om meer woningen te bouwen. Attema hoopt via de gemeente de druk op te voeren op de provincie. “De provinciale bestuurders moeten overtuigd worden van de noodzaak om hier in Buitenpost woningbouw toe te staan”.

In de loop van vijf jaar zouden er 200 woningen moeten worden gebouw in Buitenpost, aldus voorzitter Attema van de initiatiefgroep. “In Achtkarspelen zijn 1500 woningzoekers waarvan 500 in Buitenpost. We hebben in het dorp verder weinig binnenstedelijke plekken om te bouwen. Bij Lutkepost ligt nog een bestemmingsplan, maar daar zitten we met een pingo-ruïne onder de grond en deze zal eerst waarschijnlijk archeologische onderzocht moeten worden voor er gebouwd kan worden. De Van den Brug locatie aan de Voorstraat is de enige plek waar op korte termijn gebouwd kan worden.”