Vorm zwembad Buitenpost al zichtbaar

Buitenpost De bouw van het nieuwe zwembad ‘De Kûpe’ in Buitenpost ligt op schema. De vorm wordt al goed zichtbaar door de nieuwe constructiebalken die onlangs zijn geplaatst. Het gebied rond het nieuwe zwembad en de sporthal ‘De Houtmoune’ krijgt een totale facelift tot een fraaie sporthoek bij de entree van Buitenpost.

De omgeving rondom het nieuwe zwembad wordt helemaal opnieuw ingericht. De kruising Kuipersweg-Hoefslag-Bernardlaan wordt veiliger gemaakt voor de vele schoolkinderen die lopend of fietsend de Kuipersweg moeten oversteken. Jan de Boer, civieltechnisch projectleider bij de gemeente Achtkarspelen, legt uit dat de plannen voor de veilige oversteek nog ‘onder constructie’ zijn. “Er ligt een basisontwerp voor de kruising met verkeersremmende plateaus. Maar de definitieve plannen zijn nog niet rond. Er zou ook een rotonde kunnen komen. We kijken naar de beste optie, ook in overleg met de buurtbewoners.”

Parkeerplekken

De kleur van het wegdek – rode klinkers – geeft aan dat de weggebruiker de sporthoek van Buitenpost binnenkomen. Het kleuraccent geeft aan dat mensen een apart gebied binnenrijden en moeten opletten. Door de afbraak van het oude zwembad komt de sporthal ‘De Houtmoune’ weer in het zicht. Op de plek van het oude zwembad komen rond de tachtig nieuwe parkeerplekken. Ook de Vaart, de weg achter het nieuwe zwembad, wordt in de plannen meegenomen en krijgt nieuwe riolering.

Zodra het nieuwe zwembad klaar en in gebruik genomen is, wordt het oude zwembad afgebroken. Dit is naar verwachting in de derde helft van 2021. Op het moment is de parkeergelegenheid voor de zwemgasten verplaatst naar de Mejontsmastraat op het grote grasveld van de Concours Hippique. “Door de lockdown is het zwembad op het moment natuurlijk dicht en wordt er niet gezwommen . Maar omdat het nieuwe zwembad wordt gebouwd op het parkeerterrein van het oude zwembad, is er voor tijdelijke parkeergelegenheid gezorgd. Op het moment moeten de mensen dus uitwijken naar de Mejontsmastraat . . Het is even een eindje lopen naar het zwembad, maar dit is even nodig totdat het nieuwe zwembad en het terrein rondom helemaal is ingericht. Dan verdwijnt het tijdelijke parkeerterrein weer”, legt Jan de Boer.