Spreekbuis: Waardig oud zijn

Wat hoor je het vaak: oud worden is mooi, oud zijn niet. De ChristenUnie heeft in Achtkarspelen met meerdere partijen het manifest Waardig ouder worden ondertekend. Dit omvat tien punten waarvan we er hier een paar noemen. Zo is er een punt over een generatiewoning en kleinschalige woonvormen. En ook het dementievriendelijk maken van de gemeente is één van de punten.

Om lichamelijk afhankelijk te worden is niet makkelijk. Maar ook als je te maken krijgt met dementie is dat moeilijk. Feit is wel dat er steeds meer mensen mee te maken krijgen. In onze gemeente alleen al waren er het afgelopen jaar 440 inwoners met dementie en de verwachting is dat dit aantal nog flink zal oplopen. Het aantal mantelzorgers is een veelvoud hiervan en de belasting op hen is groot.

Daarom zal de ChristenUnie morgen een motie indienen met de oproep om dementievriendelijke gemeente te worden. Wat houdt dat precies in? Het betekent dat mensen zolang mogelijk mee blijven doen in de samenleving. De gemeente maakt begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De gemeente vergroot de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap. Bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Hand toesteken

Zo ontstaat een gemeenschap waarin iedereen dementie accepteert: van bakker tot sportclub en wijkagent. Waarin mensen met dementie gewoon boodschappen kunnen doen of hun bankzaken regelen. Dat ze naar hun vereniging kunnen gaan of de bibliotheek of een museum bezoeken. En waarin de gemeenschap hen een hand toesteekt als ze het even niet meer weten.

Elkaar een hand toesteken kan zo belangrijk zijn, twee kunnen door samenwerking meer bereiken dan één. Als er één valt, helpt de ander hem overeind. Daarom juichen we ook initiatieven als de Knarrenhof toe. Want ook dat is een manier om door samen te werken langer zelfstandig te kunnen zijn. Het klinkt haast tegenstrijdig, maar we hebben elkaar nodig.

Schat aan ervaring

Waardig ouder worden draait om een samenleving waarin we inzien dat senioren veerkrachtig zijn en een schat aan ervaring hebben. Dat ze een belangrijke bijdrage leveren aan onze samenleving, bijvoorbeeld door het verlenen van mantelzorg en vrijwilligerswerk. De huidige coronacrisis laat helaas zien dat ouderen soms makkelijk worden afgeserveerd als last, drempel of kostenpost. Dat moeten we niet willen. Daarom blijven wij ons inzetten voor een samenleving waarin jong én oud een volwaardige plaats hebben en waar alle ruimte is om op een waardige manier oud te worden.

De ChristenUnie wil zich ervoor inzetten dat mensen in onze gemeente ook het oud zijn gaan zien als waardevol.

Toos van der Vaart-Kralt