PvdA-Achtkarspelen vraagt aandacht voor jeugd en corona

BUITENPOST De fractie van de Partij van de Arbeid in Achtkarspelen zal tijdens de raadsvergadering van 21 januari een motie indienen met betrekking tot de gevolgen van de coronacrisis voor jongeren en jongvolwassenen.

De fractie stelt dat vooral de wereld van jongeren door de aanhoudende crisis flink overhoop wordt gehaald. „De lockdown en de gevolgen van de coronacrisis vormen een grote uitdaging voor hen. Onlangs meldde het Nederlands Jeugdinstituut (NJi) dat onderzoeken bevestigen dat jongeren en jongvolwassen door de coronamaatregelen, méér dan andere leeftijdsgroepen, mentale gezondheidsproblemen zoals eenzaamheid, somberheid en angst ervaren”, aldus de fractie.

De fractie maakt zich daarom ernstige zorgen over het aanhoudende gebrek aan perspectief voor jongeren en jongvolwassenen en de gezondheidsproblemen die daarmee verband houden. De sociaaldemocraten zijn van mening dat de gemeente in het licht van het voorgaande de opgave heeft om jongeren en jongvolwassenen op korte termijn meer perspectief te bieden, en om de laagdrempelige, preventieve ondersteuning voor jongeren en jongvolwassenen te versterken.

Maatregelen

De PvdA-fractie vraagt van het gemeentebestuur te bevorderen dat – voor zover dit al niet is gebeurd – op zeer korte termijn een breed pakket aan maatregelen wordt ontwikkeld, dat aansluitend efficiënt en effectief wordt uitgerold, en waarin alle relevante aandachtsgebieden zijn meegenomen.

De Jongerenraad moet hierin worden betrokken, om haar ervaringen en meningen te vernemen, eventueel uitmondend in een concreet advies ter zake door de Jongerenraad.