Zorgen FNP en Harkema over kruising N369

HARKEMA De Statenfractie van de FNP is met Plaatselijk Belang Harkema ongerust over de verkeersveiligheid op de kruising van de provinciale weg N369 met de Reitsmastrjitte en de Betonwei in De Harkema.

Ook FNP Achtkarspelen is niet gerust op de situatie en richt zich met vragen aan het gemeentebestuur van Achtkarspelen. ‘D’r binne de lêste jierren ferskate ûngelokken west.1 Yn tsjinstelling ta oare krúspunten yn de N369 is oant no ta net de kar makke om it krúspunt yn De Harkema feiliger te meitsjen’, aldus de fractie in een schrijven aan Gedeputeerde Staten van Fryslan.

Plaatselijk Belang Harkema wil graag dat de kruising aangepakt wordt om het aantal ongevallen omlaag te brengen. Mede namens deze vereniging vraagt de FNP naar cijfers over ongevallen op deze weg en of er eventueel plannen zijn voor verbetering.

‘Is it kolleezje ree om nei in feilige oplossing foar it krúspunt te sykjen, bygelyks mei in ‘ovonde’ of in ‘bajonet’? As dat it gefal is, op wat termyn soe dy oplossing dan oanlein wurde kinne en hat it kolleezje in rûge skatting fan de kosten? Sa net, wêrom net?’