Dorpencoördinator is nodig

Gerkesklooster-Stroobos De dorpsraad van Gerkesklooster-Stroobos mist een fulltime dorpencoördinator bij de gemeente Achtkarspelen. “We hebben een vast aanspreekpunt nodig voor de dorpsraad”, aldus voorzitter Christiaan van der Molen.

Na het vertrek van dorpencoördinator Anna Dora Winius heeft Van der Molen al verschillende keren aangedrongen bij de gemeente om een nieuwe persoon fulltime aan te stellen op deze ambtelijke plek. “Als er een vraagstuk is, waar verschillende afdelingen binnen het gemeentehuis verantwoordelijk voor zijn, legt een dorpencoördinator intern de verbindingen. Zij communiceert dit met het dorp. Ook heeft de dorpencoördinator ons ondersteund in het uitvoeren van onze visie, hoe houden we de leefbaarheid groot in onze dorpen, hoe geven we kinderparticipatie vorm, hoe ondersteunen we kwetsbare inwoners, de woningbouwproblematiek. Wij hebben dit als toegevoegde waarde ervaren. Ook heel efficiënt, plezierig en we voelden ons ondersteund”, aldus de voorzitter van de dorpsraad.

Ook andere dorpen in de gemeente Achtkarspelen missen een fulltime dorpencoördinator. “We hebben als Federatie van Plaatselijke Belangen een online vergadering gehad. Ik heb het probleem van de dorpencoördinator daar ook nog eens aangekaart. Iedereen gaf aan dat ze voor een fulltime dorpscoördinator zijn. Enkele partijen in de gemeenteraad, zoals het CDA, hebben dit punt ook op hun agenda gezet gelukkig”.

Gesprek

Binnenkort hebben alle dorpen een gesprek met wethouder Margreet Jonker van de gemeente Achtkarspelen. “We hopen in februari een gesprek te hebben met de wethouder en gaan daar het gemis van een dorpencoördinator weer voorleggen. De andere dorpen zullen dit ook opnieuw aankaarten. Het helpt misschien als alle dorpen in de gemeente het probleem nog eens naar voren brengen tijdens het gesprek met de wethouder”.

De bezuinigingen op de subsidies voor de verschillende dorpsbelang organisaties in Achtkarspelen staat vanuit de gemeente op de agenda voor dit overleg. “We hebben te horen gekregen dat er over twee jaar minder geld van de gemeente beschikbaar is voor de dorpsraad. Maar er werden verder niet veel details gegeven. Wij kunnen de consequenties niet overzien en konden daardoor ook geen specifieke vragen stellen. Hopelijk heeft de wethouder daar meer antwoorden op”.

Van der Molen benadrukt nog eens dat samenwerking met de gemeente voorop staat. “We hebben op ons initiatief twee keer per jaar een gesprek met de gemeente. In het voorjaar en in het najaar gaan we even om de tafel. Dit voorkomt veel mail- en belverkeer. Het overleg is op deze manier prima georganiseerd. De gesprekken werken heel prettig voor ons en voor de gemeente”.