Spreekbuis: Bliuw positief!

Namens GemeenteBelangen Achtkarspelen wensen wij u een gelukkig maar vooral gezond 2021. De jaarwisseling ligt inmiddels weer achter ons en we kunnen spreken over een bewogen jaar voor een ieder van ons.

Het jaar 2020 zal ons allen bijblijven als een jaar dat overheerst werd door Corona, een jaar waarin we belemmerd werden in ons doen en laten. Een jaar waarin we te maken kregen met een heuse lockdown. We konden niet meer gezamenlijk sporten, geen leuke uitjes met het gezin, niet even spontaan uit eten. 2020 was ook een jaar die onze lokale economie hard getroffen heeft. De horeca is op de dag van schrijven al 25 weken gesloten en ook de detailhandel ligt al een geruime tijd plat. GemeenteBelangen Achtkarspelen leeft erg mee met deze getroffen bedrijven, daar hebben we tijdens de begrotingsvergadering op geanticipeerd door een motie in te dienen om de ozb voor gebruikers van niet woningen, niet te verhogen omdat deze ondernemers al zwaar getroffen worden door deze pandemie.

Toch had 2020 ook voor Achtkarspelen enkele positieve ontwikkelingen. Te denken valt aan de start nieuwbouw zwembad Achtkarspelen. Een prachtig bad dat het overdekt zwemmen in Achtkarspelen voor vele jaren waarborgt. Een 25 meter bad met beweegbare bodem en bovendien energieneutraal. Hier kunnen we als gemeente trots op zijn.

Boppeslach

Ook het centrumplan Surhuisterveen is een “boppeslach”. Er wordt op dit moment volop gewerkt om het centrum te moderniseren en functioneler te maken. De eerste contouren zijn inmiddels zichtbaar en het ziet er fantastisch uit. Voor Surhuisterveen is het van groot belang dat het centrum attractief blijft als trekpleister is voor het winkelend publiek uit de wijde regio. Alle credits gaan naar de ondernemers en werkgroep centrumvisie Surhuisterveen die gezamenlijk tot dit prachtige plan zijn gekomen.

Natuurlijk zijn er het afgelopen jaar qua politiek ook tegenvallers geweest. We kregen net als vele andere gemeentes te maken met enorme tegenvallers binnen het sociaal domein. Onze inwoners vragen zorg zoals Jeugdzorg, huishoudelijke hulp, WMO, enz. Deze zorg wordt gegeven maar we krijgen als gemeente simpelweg bij lange na niet voldoende gecompenseerd door Den Haag. Dit houdt in dat we moeten snijden, impopulaire beslissingen moeten maken. Maar wel noodzakelijk om een financieel gezonde gemeente te blijven voor de toekomst. Dit begrijpt elke politicus binnen Achtkarspelen.

Net te leauwen

Toch schetste het onze verbazing dat er enkele weken geleden een spreekbuis was die de coalitie in een kwaad daglicht probeerde te zetten. Er werd geroepen dat we het sociaal cultureel werk zwaar benadeelden.Puur populisme en dit vinden wij dan ook “net te leauwen”! Niets is minder waar, de coalitie waaronder GemeenteBelangen Achtkarspelen draagt het sociaal cultureel werk een warm hart toe. Daarom wordt er per 2023 één budget/subsidie beschikbaar voor de inrichting van het voorliggend veld, waar ook het sociaal cultureel werk onder valt beschikbaar gesteld. Dit betreft geen bezuiniging op het budget voor welzijnswerk en dorpsbelangen, het bedrag ligt namelijk gelijk aan wat er nu gesubsidieerd wordt. Fake nieuws dus van desbetreffende partij!

Laten we met zijn allen hoopvol zijn over 2021, er staat ons nog heel wat te wachten maar houd moed en blijf gezond!

Sierd Vegelin, Gemeentebelangen Achtkarspelen